Nie ma związku między 5G a COVID-19. Usługi telekomunikacyjne kluczowe dla działania

Wybuch epidemii COVID-19 sprawił, że weryfikacja prawdziwości informacji w Internecie jest jeszcze trudniejsza, niż kiedykolwiek. Niestety, wiele grup wykorzystuje strach przed wirusem do dezinformacji i nieprawdziwych teorii na temat sieci telekomunikacyjnych, głównie 5G, oraz rzekomej szkodliwości pola elektromagnetycznego (PEM). Niektórzy podżegają wręcz do niszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej, wzorując się na ostatnich głośnych przypadkach podpaleń masztów w Wielkiej Brytanii, Holandii, czy Belgii.

(więcej…)