Historia wielkiej bitwy. Zwycięstwo nad NKWD w Kuryłówce

W pierwszych miesiącach 1945 r. na Zasaniu, północnej części Podkarpacia, zaczęła powstawać silna partyzantka powiązana z ruchem narodowym. Komendantami największych oddziałów byli Stanisław Pelczar ps. „Majka”, Bronisław Gliniak ps. „Radwan” i Józef Zdzierski ps. „Wołyniak”. Oddziały te pod dowództwem Franciszka Przysiężniaka “Ojca Jana” 6 maja w Kuryłówce stoczyły wielką, zwycięską bitwę z NKWD.

(więcej…)