“KOGEL MOGEL 4” powstanie następna część kultowej komedii

Choć wiele osób było sceptycznych w stosunku do produkcji, a z finalnego efektu nie była zadowolona nawet występująca w “Koglu Moglu 3” Ewa Kasprzyk, komedia okazała się sukcesem. 

Po wymownym zakończeniu “trójki” widzowie zastanawiali się, czy powstanie 4. część komediowej serii. Już w tego roku pojawiły się pierwsze pogłoski o kolejnej odsłonie przygód rodziny Solskich. Niedawno wątpliwości rozwiano i potwierdzono gotowy scenariusz filmu Kogiel Mogiel 4.

Niskie noty na portalach filmowych nie szły w parze z bardzo dobrymi wynikami finansowymi. “Miszmasz, czyli kogel-mogel 3” niewątpliwie był oczekiwanym hitem ubiegłego roku i przyciągnął do kina setki tysięcy widzów.

Z dziejów formacji policyjnych na Podkarpaciu (1919-2019)

Kilka tygodni temu światło dzienne ujrzało wyjątkowe wydawnictwo. To książka pt. „W służbie państwu i społeczeństwu. Z dziejów formacji policyjnych na Podkarpaciu (1919-2019)”. Przybliża ona różne aspekty służby policyjnej na przestrzeni dziejów, na obszarze, które obecnie stanowi województwo podkarpackie.

Pomysł na tę książkę zrodził się w 2017 roku, w trakcie przygotowań do Jubileuszu 100. Rocznicy powołania Policji Państwowej. Do projektu pozyskano naukowców z Uniwersytetu Rzeszowskiego, WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, Instytutu Pamięci Narodowej oraz policjantów i funkcjonariuszy w stanie spoczynku, zajmujących się naukowo historią Policji. Efektem pracy jest 11 artykułów oraz 8 bogatych w treści aneksów.

Studia monograficzne mają układ chronologiczny. Składają się z czterech rozdziałów, obejmujących tematykę dotyczącą kolejnych epok – II Rzeczypospolitej, okresu drugiej wojny światowej, okresu Polski ludowej oraz czasów współczesnych.

W roku Jubileuszu 30-lecia powołania Policji (ustawą z 6 kwietnia 1990 r. o Policji), warto podkreślić, że w publikacji dużo miejsca poświęcono dziejom najnowszym. W pierwszej dekadzie istnienia (1990-1998), na terytorium obecnego Podkarpacia funkcjonowały cztery komendy wojewódzkie: w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu. W związku z utworzeniem samorządu szczebla wojewódzkiego i powiatowego, w wyniku którego m.in. utworzone zostało województwo podkarpackie, od 1 stycznia 1999 r., po likwidacji trzech komend, obszar województwa stał się rejonem służbowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Cztery artykuły dotyczą minionych 30 lat. Dwa pierwsze charakteryzują działalność Policji w obu wspomnianych okresach, trzeci jest poświęcony służbie prewencji, a czwarty – zwalczaniu w tym czasie przestępczości.

Dużą wartością publikacji są aneksy, zawierające wiele danych o osobach, które sprawowały istotne funkcje lub wyróżniły się w służbie Policji. Czytelnik znajdzie w nich m.in. nazwiska poległych policjantów II i III RP, przedstawicieli kadry kierowniczej szczebla wojewódzkiego i powiatowego (1990-2019), kierowników organizacji społecznych działających w środowisku policyjnym oraz policjantów jednostek Policji z Podkarpacia – laureatów ogólnopolskich konkursów policyjnych.

Więcej informacji na temat książki znajduje się na stronach Instytutu Pamięci Narodowej.

Wielkanoc prawosławnych i grekokatolików. Najważniejsze święto w kościołach wschodnich

W tym roku Wielkanoc Prawosławna przypadła na dzień 19 kwietnia. Jest to jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym. W kościele na wschodzie obrzęd Wielkanocy przypada na niedziele po pierwszej wiosennej pełni księżyca.

W tym czasie Cerkwie przyozdabia się kwiatami, bielą i światłem. Element, który wyróżnia świątynie jest również celebrans ubrany w białe odświętne szaty.

W nocy, z Wielkiej Soboty na Niedzielę Wielkanocną, w cerkwi odbywa się uroczyste nabożeństwo, zwane Jutrznią paschalną. Msza jest o tyle charakterystyczna, że w czasie jej trwania duchowni wraz z wiernymi trzy razy okrążają cerkiew. Krzyżem kapłan trzykrotnie uderza w drzwi cerkwi. Jest to symbol odsunięcia kamienia wejścia do grobu zmartwychwstałego Chrystusa. Mszę kończy namaszczenie wiernych świętym olejem a kapłan ogłasza, że Chrystus Zmartwychwstał (Christos Woskresie).  Po wypowiedzeniu tych słów w cerkwi odprawia się jutrznię  i Świętą Liturgię, która trwają nawet 5 godzin. Po powrocie do domu wierni mogą wreszcie najeść się do syta, sięgając po dania mięsne, pyszne ciasta i nabiał.  Śniadanie wielkanocne rozpoczyna się od podzielenia się jajkiem z członkami rodziny.  Z deserów wielkanocnych prawosławni najchętniej sięgają po paschę i mazurki.

W dniu dzisiejszym główne uroczystości paschalne odbyły się w katedrze greckokatolickiej pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Przemyślu. Nabożeństwo celebrował ksiądz arcybiskup Eugeniusz Popowicz, metropolita Przemysko – Warszawski.

Co kraj, to obyczaj, co rodzina, to zwyczaj – Tak też jest i z Wielkanocą…

W Każdemu znane jest powiedzenie – co kraj, to obyczaj, co rodzina, to zwyczaj. Tak też jest i z Wielkanocą, bowiem jedno wydarzenie, jakim jest Zmartwychwstanie Jezusa, rodzi ogrom zwyczajów, znacznie różniących się w zależności od kraju, w którym się znajdujemy.

Czechy

Popularne jest tam malowanie jajek. Czesi świętowanie rozpoczynają rankiem w poniedziałek, kiedy to młodzież odwiedza domy znajomych, oblewając się wodą. Ten zwyczaj jest nam dobrze znany, jednak oprócz wody, młodzieńcy przynoszą ze sobą tzw. „pomlazaki” – są to wierzbowe gałązki, splecione w warkocz. Najmłodsi chodzą z koszyczkiem po domostwach i zbierają łakocie – to tzw. „szmigrus”.

(więcej…)

Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku

Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku powstało z prywatnych zbiorów kolekcjonera i działacza Ochotniczej Straży Pożarnej w Przeworsku – Leona Trybalskiego, żyjącego w latach 1911-1999.

Pierwszą wystawę pożarniczą zorganizował na rynku Przeworska 16 września 1956 roku z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Przeworsku. Wystawa ta, prezentująca wychodzący z użycia sprzęt strażacki (m.in. hełmy, toporki, aparaty tlenowe, drabiny, sikawki konne, zbiorniki na wodę) stała się zalążkiem przyszłego muzeum pożarnictwa. Przez szereg lat Leon Trybalski działał na polu kolekcjonerstwa i powiększał swój zbiór, bez stałej siedziby i bez pomieszczeń ekspozycyjnych czy magazynowych, aż do lat 70. XX wieku. Dnia 8 czerwca 1974 r. otwarto Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku, ulokowane w budynkach dawnych stajni cugowych w obrębie byłego zespołu pałacowego Lubomirskich.

ź: PSP Przeworsk