Strona główna HISTORIA 20 lat temu Polska weszła do Unii Europejskiej

20 lat temu Polska weszła do Unii Europejskiej

0
Reklama

20 lat temu Polska wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią i Węgrami wstąpiła do Unii Europejskiej. Wydarzenie to, będące największym w historii rozszerzeniem UE, stanowiło zwieńczenie wieloletniego okresu transformacji po upadku systemu komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej.

Wejście do Unii poprzedził złożony proces akcesyjny, począwszy od etapu stowarzyszeniowego, który rozpoczął się od nawiązania oficjalnych stosunków z Europejską Wspólnotą Gospodarczą. W lipcu 1992 r. Sejm podjął uchwałę, w której zobowiązał rząd do przygotowania i przedstawienia programu działań dostosowujących polską gospodarkę oraz polski system prawny do wymagań wynikających z postanowień Układu Europejskiego z 1991 r., ustanawiającego stowarzyszenie między RP a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi. „Sejm wyraża nadzieję, że stowarzyszenie ze Wspólnotami Europejskimi będzie służyć przekształceniom i rozwojowi polskiej gospodarki oraz zapewni w przyszłości Rzeczypospolitej Polskiej właściwe miejsce w jednoczącej się Europie” – napisali posłowie.

Reklama

W trakcie etapu przedakcesyjnego m. in. złożony został oficjalny wniosek ws. przystąpienia Polski do UE (kwiecień 1994 r.). Z kolei w sierpniu 1996 r. przyjęto ustawę powołującą Komitet Integracji Europejskiej, którego celem było projektowanie i koordynowanie polityki integracji Polski z UE. W następnym etapie przystąpiono do prac negocjacyjnych. Powołany został międzyresortowy zespół składający się z przedstawicieli kluczowych ministerstw. W lipcu 2000 r. powołana została w Sejmie Komisja Prawa Europejskiego, której zadaniem było rozpatrywanie projektów aktów normatywnych pod kątem ich zgodności z prawem UE. Traktat akcesyjny podpisano 16 kwietnia 2003 r. w Atenach. Bardzo ważnym momentem było również ogólnokrajowe referendum przeprowadzone w Polsce w czerwcu 2003 r., w którym poparcie dla uczestniczenia w dalszych etapach integracji wyraziło ponad 77 proc. głosujących.

1 maja przypada również Święto Pracy. Obchodzone jest ono od 1890 r. dla upamiętnienia wydarzeń związanych z protestami robotniczymi w Stanach Zjednoczonych w obronie godnych warunków zatrudnienia. Miały one miejsce w końcu XIX w. Z kolei w Polsce Święto Pracy zostało ustanowione świętem państwowym w 1950 r. i stanowiło dla ówczesnych władz komunistycznych ważny element propagandowy. Wraz z zachodzącymi zmianami społeczno-politycznymi zmieniły się również sposób postrzegania, formy świętowania i znaczenie 1 maja. Zmianom uległa również preambuła ustawy ustanawiającej święto, dokonana przez Sejm w 2007 r. „W hołdzie wszystkim tym, którzy swoją pracą tworzyli wielkość Naszej Ojczyzny, wspierali jej rozwój i budowali przyszłość dla następnych pokoleń, dla podkreślenia wartości pracy ludzkiej – rozumianej jako moralny obowiązek człowieka, ale też jako doskonalenie świata nas otaczającego – dokonującej się poprzez wszechstronny rozwój osoby ludzkiej, w trosce o zachowanie godności pracy ludzkiej i wiążącej się z tym wolności i mądrości”.

źr. Sejm.gov.pl

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!