Strona główna WIADOMOŚCI Rzeszów: Będzie dofinansowanie łącznika między ul. Lubelską, a ul. Warszawską

Rzeszów: Będzie dofinansowanie łącznika między ul. Lubelską, a ul. Warszawską

0
Reklama

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie podpisano dziś umowę o dofinansowanie budowy drogi wojewódzkiej w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej. Całkowity koszt inwestycji to ponad 35 mln zł, natomiast wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej to blisko 20 mln zł.


Projekt pn. „Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej – połączenie DK 97 z DK 94”, którego beneficjentem jest Gmina Miasto Rzeszów, będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Głównym cel to zwiększenie dostępności miasta Rzeszowa i jego obszaru funkcjonalnego w zakresie infrastruktury drogowej poprzez poprawę powiązań układu komunikacyjnego miasta z siecią TEN-T.
O korzyściach wynikających z realizacji inwestycji mówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak – „Realizacja projektu zapewni dobre połączenie z terenami inwestycyjnymi. Dodatkowo zyskają wszyscy podróżujący przez Rzeszów w kierunku wschód-zachód – będą mogli swobodnie ominąć centrum miasta. W konsekwencji poprawi się jakość życia, zmniejszy się hałas, zanieczyszczenie powietrza. Projekt będzie realizowany także z myślą o rowerzystach – pojawią się bowiem nowe trasy rowerowe” – podkreślił wiceminister.
„Inwestycja ma ogromne znaczenie z punktu widzenia realizacji rządowego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jest to ważny element komunikacyjnego otwarcia naszego regionu, dający szanse na nowe inwestycje przemysłowe i turystyczne” – dodała wojewoda Ewa Leniart.
Projekt polega na budowie drogi wojewódzkiej pomiędzy ul. Lubelską i Warszawską, wraz ze zrealizowanym odcinkiem od Ronda Kuronia do ul. Lubelskiej i planowanym do realizacji odcinkiem od. ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej stanowi integralną, ściśle ze sobą powiązaną kompleksową inwestycję zapewniającą połączenie DK97 z DK94 oraz pośrednio z siecią TEN-T (autostrada A4, droga ekspresowa S19 i port lotniczy Rzeszów-Jasionka). W wyniku jej realizacji nastąpi istotne ograniczenie ruchu tranzytowego przez centrum miasta, a tym samym ograniczenie hałasu oraz poziomu emisji szkodliwych zanieczyszczeń. Przełoży się to także na oszczędności czasu i kosztów transportu. Ponadto możliwe będzie udostepnienie nowych terenów inwestycyjnych oraz lepsze skomunikowanie istniejących obszarów podwyższonej aktywności gospodarczej (Strefa Rzeszów-Dworzysko, gdzie funkcjonuje podstrefa SSE Euro-Park Mielec). Głównymi użytkownikami projektu będą mieszkańcy Rzeszowa, Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego i województwa podkarpackiego oraz przedsiębiorcy i turyści. Inwestycja zostanie zrealizowana do lipca 2019 r.
W uroczystości, która odbyła się 22 września br. wzięli udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, poseł na Sejm RP Wojciech Buczak, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Małgorzata Oleszczuk, prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, zastępca prezydenta Rzeszowa Marek Ustrobiński, dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych PARP Maciej Berliński i dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Piotr Miąso.
źr. UW w Rzeszowie

Reklama
Poprzedni artykułWłaściwości lecznicze dyni
Następny artykułOrzech włoski owocem jesieni