Strona główna POLITYKA PiS proponuje zmiany w samorządzie

PiS proponuje zmiany w samorządzie

0
Reklama

Prawo i Sprawiedliwość chce doprowadzić do zmian w samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Dlatego w piątek 10 listopada przedstawiciele klubu parlamentarnego tej partii złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustaw o samorządzie. Tradycyjnie proponowane zmiany wywołały głośny sprzeciw nie tylko opozycji, ale przede wszystkim samorządowców. 


PiS proponuje szereg zmian. Jedną ze sztandarowych propozycji jest powierzenie przedstawicielowi największego klubu opozycyjnego funkcji przewodniczącego komisji rewizyjnej w samorządzie województwa. Gdyby propozycja została przyjęta, od tego momentu nie rada gminy, lecz wójt lub burmistrz/prezydent będzie decydować o odwołaniu skarbnika gminy.
Ponadto politycy partii rządzącej proponują by radni uzyskali indywidualne uprawnienia kontrolne, które będą ich upoważniać do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się informacje dotyczące działalności samorządu (podobnymi uprawnieniami dysponują obecnie posłowie i senatorowie).
W naszej ocenie zmianą w dobrym kierunku jest stworzenie przy samorządzie komisji skarg, wniosków i petycji. W jej skład będą wchodzili radni, którzy będą rozpatrywali skargi na działania organów wykonawczych i samorządowych jednostek organizacyjnych, a także wnioski i petycje obywateli. Dzięki temu Polacy będą mieli większą kontrolę nad rządzącymi, ale także pośrednio będą posiadać funkcje zgłaszania własnych projektów zmian w zarządzaniu gminą czy miastem, w którym żyją. Gdyby przepisy weszły w życie, do wniesienia inicjatywy uchwałodawczej, będzie potrzebne co najmniej 300 (gminy), 500 (miasta, powiaty) oraz 2000 osób (województwa).
Sztandarowym pomysłem jest wprowadzenie wprowadzenie wotum zaufania udzielanego wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi przez mieszkańców podczas corocznych debat o stanie danego samorządu. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach, rada gminy będzie mogła podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta.
 
Źródło: portal samorządowy

Reklama