Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało listę powiatów dotkniętych dodatkowymi obostrzeniami. Z “żółtej strefy” wypadły powiaty z Podkarpacia.

Od soboty dodatkowe obostrzenia obejmowały 19 powiatów, w tym: przemyski i jarosławski oraz Przemyśl (wszystkie w strefie żółtej). Dziś Ministerstwo Zdrowia opublikowało zaktualizowaną listę:Co oznaczają poszczególne strefy?

Zgodnie z kryteriami przedstawionymi przez Ministerstwo Zdrowia  jeżeli w danym powiecie jest powyżej 6 nowych zachorowań na 10 tys. kwalifikuje się on do strefy żółtej, jeśli powyżej 12 – to mamy strefę czerwoną