Strona główna GŁÓWNA Matura 2020. Nie zdał co czwarty

Matura 2020. Nie zdał co czwarty

0
Reklama

Mamy wstępne wyniki matur 2020 na Podkarpaciu opublikowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Matury nie zdało niemal 25 procent uczniów.


Nieco ponad 3/4 abiturientów (75,2 procent) z Podkarpacia zdało tegoroczną maturę. To nieco ponad jeden procent lepiej, niż wynosi średnia krajowa. W poprzednich latach zdawalność wśród podkarpackich abiturientów oscylowała wokół 80 procent.  Tegoroczna matura, z powodu pandemii koronawirusa, nie odbyła się w maju, lecz została przesunięta na czerwiec i przebiegała z zachowaniem rygorów sanitarnych nakazanych przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji.
Wszyscy obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z: języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Nie było w tym roku ustnej części. Tegoroczni absolwenci obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.
Maturę na Podkarpaciu zdało 75,2 proc. piszących. W liceach: 84,2 proc., a w technikach: 62,8 proc.
Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do matury poprawkowej trzeba złożyć u dyrektora swojej szkoły do 14 sierpnia. Prawo do zdawania poprawki ma prawie 16 procent (15,9) abiturientów z naszego regionu.

Reklama