Przerobiony zbiornik paliwa i inne skrytki konstrukcyjne posłużyły kierowcy pojazdu osobowego do przemytu 700 paczek papierosów. Próbę przemytu udaremnili mu funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej na przejściu granicznym w Budomierzu.

Do zdarzenia doszło na przejściu granicznym Budomierz- Hruszew.  Do kontroli na kierunku wjazd do Polski podjechał  samochód osobowy  kierowany przez 43- letniego  obywatela  Polski.
Funkcjonariusze KAS z Oddziału Celnego w Budomierzu przeprowadzili szczegółową rewizję pojazdu, podczas której wykryli, że kierowca przewozi papierosy bez polskich znaków akcyzy.
700 paczek papierosów ukrytych było m.in. w skrytce konstrukcyjnej w przerobionym zbiorniku paliwa.
Oprócz przepadku towaru, podejrzanemu o przemyt mężczyźnie, grozi także konfiskata samochodu, w którym dokonano przeróbek konstrukcyjnych.