Dubiecko – wioska w powiecie przemyskim, od nowego roku odzyska prawa miejskie. Dubiecko miastem było do 1934 roku.

W projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta przewidziano 10 takich przypadków. Z Podkarpacia będzie to tylko Dubiecko, które odzyska prawa miejskie utracone w 1934 roku.W tym roku do  ministra do spraw administracji publicznej wpłynęło 37 wniosków rad gmin. Spośród nich pięć zarekomendowano do negatywnego rozpatrzenia. Znalazł się tam  wniosek Rady Miasta Rzeszowa o zmianę granic stolicy województwa i gmin: Krasne i Boguchwała.

źr. Radio Rzeszów