Strona główna GŁÓWNA Województwo Podkarpackie wyda ponad 100 mln zł na usługi opiekuńcze

Województwo Podkarpackie wyda ponad 100 mln zł na usługi opiekuńcze

0
Reklama

Portal Samorządowy podaje, że prawie 2,8 tys. osób z całego Podkarpacia skorzysta z usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych. Będzie to możliwe  dzięki realizacji projektów o wartości ponad 100 mln zł. Planowane jest też objęcie grupy ok. 600 osób teleopieką. Fundusze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO).

 


Podkarpacie w ramach RPO dostanie  w sumie ponad 2,1 mld euro. Instytucją zarządzającą programem jest podkarpacki urząd marszałkowski. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni funkcję instytucji pośredniczącej dla RPO i odpowiada za realizację trzech z jego tzw. osi finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowy na realizację projektów dotyczących usług opiekuńczych WUP podpisał w 2017 roku.
Jak poinformował dyrektor WUP w Rzeszowie Tomasz Czop, ponad 100 mln zł rozdysponowane zostało na projekty, w których świadczone będą usługi społeczne. Wśród tych form pomocy będą m.in. usługi opiekuńcze i sąsiedzkie; część pieniędzy przeznaczone będzie na prowadzenie dziennych domów pomocy.
Oprócz wspomnianych usług opiekuńczych WUP sfinansuje także teleopiekę. Jak zaznaczył Czop, to nowa forma wsparcia wykorzystująca nowoczesne technologie. – Celem tej pomocy jest zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych, niepełnosprawnych czy chorych, które mieszkają same w swoich domach. Dzięki unijnej dotacji zakupione będą m.in. opaski życia. Wsparciem zostanie objętych prawie 600 osób – powiedział dyrektor.
Następną nową formą pomocy jaką dofinansował WUP, było utworzenie mieszkań wspomaganych, wspieranych oraz treningowych. Łączna kwota dotacji na ten cel z RPO wyniosła ponad 9,5 mln zł.
Mieszania wspierane powstały w kilku powiatach województwa, m.in. w jarosławskim, przeworskim i krośnieńskim. Jak wyjaśnił Czop, świadczone są w nich usługi opiekuńcze oraz wspierające pobyt w mieszkaniu, a także poradnictwo psychologiczne i prawne.
– Mieszkania wspierane stanowią alternatywę dla pobytu w domu pomocy społecznej. Mają charakter domu rodzinnego, gdzie osoby z niepełnosprawnościami mogą przebywać na stałe pod opieką trenerów i specjalistów zapewniających im niezbędną rehabilitację społeczną, tak jak w domu – zaznaczył.
Natomiast mieszkania treningowe, w których można uczyć samodzielnego funkcjonowania, zostały założone w powiatach m.in. kolbuszowskim, leżajskim, przeworskim, niżańskim i lubaczowskim. Jak podkreślił Czop, przebywanie w takim mieszkaniu ma charakter czasowy. – Pozwala przygotować osoby niepełnosprawne do opuszczenia domu rodzinnego i życia na własny rachunek – dodał.
W minionym roku urząd przeznaczył również z RPO ponad 30,6 mln zł m.in. na utworzenie nowych miejsc pracy Zakładach Aktywności Zawodowej. – W ramach tych pieniędzy utworzony został także Klub Integracji Społecznej. W sumie pomoc uzyska ponad 580 osób – powiedział Czop.

Reklama
Reklama
Poprzedni artykułTragedia w Tryńczy. Są wyniki badań krwi ofiar!
Następny artykułMielec: Radosław Majecki na wiosnę nadal będzie grał w Stali