Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Prezes Rady Ministrów wyznaczył dziś osoby do pełnienia obowiązków prezydenta w miastach Mielec i Tarnobrzeg.

Po śmierci prezydenta Mielca i aresztowaniu oskarżonego o korupcję prezydenta Tarnobrzega, miasta pozostały bez władz. Wojewoda Podkarpacki, Ewa Leniart zgłosiła do Prezesa Rady Ministrów kandydatury dwóch osób, które zostały zaaprobowane przez Premiera i z dniem dzisiejszym objęły stanowiska komisarzy w obu miastach.

Na podstawie art. 28h w związku z art. 28g ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.), Prezes Rady Ministrów wyznaczył Pana Kamila Kalinkę z dniem 8 marca 2018 r. do wykonywania zadań i kompetencji Prezydenta Miasta Tarnobrzega w okresie tymczasowego aresztowania Prezydenta Tarnobrzega, jednak nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia mandatu Prezydenta.

W Mielcu Prezes Rady Ministrów wyznaczył Pana Fryderyka Kapinosa z dniem 8 marca 2018 r. do pełnienia funkcji Prezydenta Miasta Mielca do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego prezydenta miasta.

źr. PUW