Strona główna WIADOMOŚCI W stolicy województwa dyskutowano o seniorach

W stolicy województwa dyskutowano o seniorach

0
Reklama

„Aktualne wyzwania polityki senioralnej w Polsce – problemy społeczne w kontekście starzejącego się społeczeństwa” to temat konferencji, która odbyła się 25 października w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Organizatorem wydarzenia była wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.


Konferencja była skierowana do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego, zdrowego starzenia się, działających na rzecz bezpieczeństwa i aktywności środowiska senioralnego. O sytuacji osób starszych dyskutowali podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska, poseł na Sejm RP Józefa Hrynkiewicz, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, przedstawiciele Policji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i środowisk uniwersyteckich. W ramach wydarzenia odbyło się również spotkanie z mediami lokalnymi z udziałem reprezentantów komitetu naukowego konferencji.
Jak podkreśliła wojewoda, polityka senioralna jest działaniem organów administracji publicznej wszystkich szczebli oraz innych organizacji i instytucji, które realizują zadania dotyczące zapewnienia warunków godnego starzenia się, konieczności zagospodarowania potencjału osób starszych, a także rozwoju usług i towarów im dedykowanych. „W Polsce od kilkunastu lat obserwowany jest proces zmiany struktury demograficznej, którego cechą jest rosnący udział osób starszych (powyżej 60 lat) w populacji ogółem. Jednocześnie należy podkreślić, iż na skutek poprawiających się warunków życia, wydłuża się średnia długość życia. Według prognozy statystycznej przeciętny czas trwania życia kobiet wydłuża się do 85 lat, zaś mężczyzn do 80 lat. Istotną konsekwencją demograficznego starzenia się społeczeństwa jest także coraz częstsze samotne zamieszkiwanie osób starszych, tzw. singularyzacja starości” – powiedziała wojewoda Ewa Leniart podkreślając jednocześnie, że Polska stoi przed szeregiem wyzwań związanych z planowaniem i kształtowaniem polityki w obszarze aktywności społecznej osób starszych. – „Istotne jest podejmowanie działań bezpośrednio skierowanych do seniorów oraz mających na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji ich zadań ustawowych. Dlatego też Polska znajduje się wśród krajów, które dokonują wiele zmian w polityce senioralnej” – mówiła wojewoda.
Wiceminister Elżbieta Bojanowska przedstawiła założenia polityki państwa wobec osób starszych. Skupiła się m. in  na działaniach skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego dotyczących tworzenia ośrodków wsparcia.
Jednym z głównych narzędzi poprawy sytuacji osób starszych jest Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020. Celem strategicznym programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior+” przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”. W takich placówkach seniorzy mogą rozwijać swoje pasje, rehabilitować się, integrować ze środowiskiem lokalnym. Ponadto została zainicjowana Kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior”, mająca na celu uwidocznienie społeczeństwu możliwości zapewnienia bezpieczeństwa seniorom oraz możliwości aktywizacji osób starszych.
Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać prelekcji pn. „Społeczne i ekonomiczne skutki zmian w strukturze demograficznej Polski do 2050 r., która przedstawiła poseł na Sejm RP prof. Józefa Hrynkiewicz. Zapoznali się także m. in. z zagadnieniami dotyczącymi działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa seniorów i edukacji osób starszych.
źr.: PUW 

Reklama
Poprzedni artykułRzeszów: Przebudują plac przed dworcem PKP
Następny artykułOskar Lipski z Łańcuta liderem "turbokozaka"