Uczniowie i studenci mieszkający w Województwie Podkarpackim mają szansę zostać przedstawicielami Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Sejmik województwa na swoim portalu podkarpackie.pl informuje o możliwości zgłoszeń:

Jeśli chcesz wziąć udział w naborze wystarczy pobrać ze strony www.mlodziezowysejmik.podkarpackie.pl formularz zgłoszeniowy, a następnie prawidłowo wypełniony przesłać na adres mlodziezowysejmik@podkarpackie.pl. Możesz także  dostarczyć formularz osobiście do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Warto również zwiększyć swoje szanse dołączając do formularza listy gratulacyjne, dyplomy, referencje itp. Pamiętaj, że formularz wraz z ewentualnymi załącznikami musi trafić do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego najpóźniej 12 listopada (liczy się data wpływu).

 

Ogłoszenie o naborze, ważne terminy, warunki uczestnictwa oraz regulamin Młodzieżowego Sejmiku znajduje się na stronie www.mlodziezowysejmik.podkarpackie.pl

Młodzieżowy Sejmik Województwa Podkarpackiego jest gronem składającym się z przedstawicieli młodzieży z terenu naszego województwa, zainteresowanych aktywnym uczestnictwem w życiu publicznym. Gremium to ma przede wszystkim charakter wnioskodawczy i opiniująco-doradczy dla samorządu województwa podkarpackiego a jego podstawowym zadaniem jest reprezentowanie spraw młodego pokolenia oraz zwiększania świadomości wśród młodzieży na temat istoty procesów demokratycznych i obywatelskich w społeczeństwie.

Młodzieżowy Sejmik składa się z 33 przedstawicieli, wybieranych na podstawie zgłoszeń. Aby móc ubiegać się o członkostwo w Sejmiku należy spełniać łącznie następujące warunki:

·         zamieszkiwać na terenie województwa podkarpackiego

·         mieć od 16 do 24 lat

·         posiadać status ucznia lub studenta

Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń Komisja Wyborcza powołana uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego dokonuje wyboru 33 przedstawicieli Sejmiku reprezentujących proporcjonalnie pięć okręgów wyborczych odpowiadających terytorialnie okręgom do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Warto podkreślić, że Młodzieżowy Sejmik działa w podobnej formule jak Sejmik Województwa Podkarpackiego bowiem podstawą jego funkcjonowania są cykliczne sesje, które odbywają się w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego. W ramach Młodzieżowego Sejmiku mogą również być powoływane komisje.

źr. podkarpackie.pl