Strona główna RZESZÓW Rzeszów: Ruszyły zgłoszenia do Młodzieżowego Sejmiku

Rzeszów: Ruszyły zgłoszenia do Młodzieżowego Sejmiku

0
Reklama

Uczniowie i studenci mieszkający w Województwie Podkarpackim mają szansę zostać przedstawicielami Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Sejmik województwa na swoim portalu podkarpackie.pl informuje o możliwości zgłoszeń:

 Młodzieżowy Sejmik Województwa Podkarpackiego jest gronem składającym się z przedstawicieli młodzieży z terenu naszego województwa, zainteresowanych aktywnym uczestnictwem w życiu publicznym. Gremium to ma przede wszystkim charakter wnioskodawczy i opiniująco-doradczy dla samorządu województwa podkarpackiego a jego podstawowym zadaniem jest reprezentowanie spraw młodego pokolenia oraz zwiększania świadomości wśród młodzieży na temat istoty procesów demokratycznych i obywatelskich w społeczeństwie.

Młodzieżowy Sejmik składa się z 33 przedstawicieli, wybieranych na podstawie zgłoszeń. Aby móc ubiegać się o członkostwo w Sejmiku należy spełniać łącznie następujące warunki:
·         zamieszkiwać na terenie województwa podkarpackiego
·         mieć od 16 do 24 lat
·         posiadać status ucznia lub studenta
Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń Komisja Wyborcza powołana uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego dokonuje wyboru 33 przedstawicieli Sejmiku reprezentujących proporcjonalnie pięć okręgów wyborczych odpowiadających terytorialnie okręgom do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Warto podkreślić, że Młodzieżowy Sejmik działa w podobnej formule jak Sejmik Województwa Podkarpackiego bowiem podstawą jego funkcjonowania są cykliczne sesje, które odbywają się w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego. W ramach Młodzieżowego Sejmiku mogą również być powoływane komisje.

Reklama

źr. podkarpackie.pl

Reklama