Strona główna WIADOMOŚCI Politechnika Rzeszowska będzie współtworzyć nowe konsorcjum wspierające zbrojeniówkę

Politechnika Rzeszowska będzie współtworzyć nowe konsorcjum wspierające zbrojeniówkę

0
Reklama

Rektorzy Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej oraz Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu podpisali umowę dotyczącą powołania konsorcjum COP – Tradycja, Obronność.


Liderem projektu jest Politechnika Rzeszowska. Na początku lipca br. rektorzy podpisali w Rzeszowie list intencyjny w tej sprawie. 1 września o godzinie 12.00 w gmachu Politechniki Świętokrzyskiej podpisali umowę, która zapoczątkowała działalność konsorcjum.
Rektorzy uczelni mówią jednym głosem:

Polski przemysł stać na konstruowanie i tworzenie oryginalnej i nowoczesnej broni w kraju.

Pomóc we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań mają konstruktorzy z polskich uczelni. Rektor PŚ prof. Wiesław Trąmpczyński. zaznacza:

Reklama

To istotne, abyśmy nie byli uzależnieni od dostawców zewnętrznych i nie poprzestawali wyłącznie na odtwarzaniu zagranicznych technologii i produktów.

Tworzenie elementów stosowanych bezpośrednio w uzbrojeniu i badania związane z techniką wojskową to tylko część współpracy, jaką zakłada umowa. Międzyuczelniany zespół będzie wspólnie starać się o dofinansowanie prowadzonych prac ze źródeł zewnętrznych. Zdaniem rektora Politechniki Rzeszowskiej Tadeusza Markowskiego jedna uczelnia nie jest w stanie realizować dużych projektów, których oczekuje przemysł zbrojeniowy. Dotychczas każda z uczelni miała podpisane z Polską Grupą Zbrojeniową osobne, własne porozumienie.

Jeśli połączymy nasze potencjały, to mamy wszystkie kierunki rozwoju, które interesują PGZ.

– podkreśla rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu prof. Zbigniew Łukasik.
Porozumienie ma też przynieść korzyści dla studentów uczelni. Najlepsi absolwenci będą mogli liczyć na prace w przemyśle zbrojeniowym.

Konsorcjum COP – Tradycja, Obronność

Zważywszy na to, że siedzibą uczelni jest teren dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego, który został powołany w celu rozwoju przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego, oraz mając na względzie budowanie polskiej gospodarki, opracowywanie i wdrażanie innowacji i nowych technologii, rektorzy Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski, Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński i Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik podjęli inicjatywę wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego współpracy między uczelniami a Polską Grupą Zbrojeniową. Celem tej kooperacji jest powołanie konsorcjum COP – Tradycja, Obronność. Inicjatorem utworzenia i koordynatorem konsorcjum jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.

Konsorcjum zostanie powołane w celu podjęcia współpracy polegającej na wymianie doświadczeń, wiedzy i potencjału wynikających z prowadzonej działalności, współpracy przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych dotyczących produkcji sprzętu wojskowego oraz inspirowania działań promujących szkolnictwo wyższe oraz zacieśnianiu współpracy ze środowiskami naukowymi i kulturalnymi.
W ramach tej współpracy uczelnie deklarują organizowanie wspólnych zespołów badawczych, wspólny udział w projektach, programach i inicjatywach odpowiadających zakresowi kooperacji, wspólne ubieganie się o dofinansowanie prac ze źródeł zewnętrznych i współpracę w zakresie badań naukowych i kształcenia.

Reklama