Strona główna ŁAŃCUT Łańcut: Zmiana organizacji ruchu na czas Wszystkich Świętych

Łańcut: Zmiana organizacji ruchu na czas Wszystkich Świętych

0
Reklama

W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz płynności w ruchu drogowym w okolicach Cmentarza Komunalnego zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

Na ulicy Mościckiego po stronie prawej (przy wjeździe w drogę wojewódzką z drogi krajowej nr 94 tj. w obrębie skrzyżowania z DK 94) postawione zostaną znaki pionowe D-3 (droga jednokierunkowa) oraz B-33 (ograniczenie prędkości do 20 km/h) oraz znaki informujące o zmianie organizacji ruchu. Następnie ustawiony zostanie znak pionowy A-20 (ostrzegający o odcinku jezdni o ruchu dwukierunkowym), który będzie ustawiony po prawej stronie drogi wojewódzkiej przed skrzyżowaniem z ulicą Rodziny Ulmów (gdzie będzie się zaczynał odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym). Postawiona zostanie także tablica prowadząca ciągła U-3c (a na niej dodatkowo znak B-2), ustawiona (na jednym pasie ruchu) w poprzek jezdni ulicy Mościckiego (na skrzyżowaniu z ulicą Rodziny Ulmów), dla kierunku jazdy od strony Albigowej. Dla kierunku jazdy od strony Albigowej (ale przed skrzyżowaniem z ulicą Rodziny Ulmów) ustawiony zostanie także znak pionowy C-2 (nakaz jazdy w prawo za znakiem) tj. nakazujący jazdę w ulicę miejską Rodziny Ulmów.
Wprowadzone zostanie tutaj także ograniczenia prędkości do 30 km/h (Znakami B-33) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Rodziny Ulmów dalej w kierunku Albigowej (na odcinku o długości około 400 metrów). Dla jadących od strony Albigowej odpowiednio wcześniej ustawione zostaną także znaki informujące o zmianie organizacji ruchu. Ponadto na odwrocie istniejącego znaku B-36 (zakaz zatrzymywania się) dołożony zostanie dodatkowy znak, także B-36 (dla jadących od strony drogi krajowej).
Na ulicy Rodziny Ulmów (w ramach wprowadzania tymczasowej organizacji ruchu) po stronie prawej (przy wjeździe w tą ulicę z ulicy Mościckiego) postawione zostaną następujące znaki pionowe: D-3 (droga jednokierunkowa) oraz B-36 (zakaz zatrzymywania się) ustawione na jednym słupku. Ponadto przy wjeździe w tę ulicę z ulicy Traugutta ustawiona zostanie w poprzek jezdni zapora drogowa pojedyncza szeroka (U- 20b), a na niej dodatkowo znak pionowy B-2.
Na ulicy powiatowej Traugutta w ramach tymczasowej organizacji ruchu (po stronie lewej ulicy), dla obu kierunków ruchu wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się znakami pionowymi zakazu B-36. W obrębie skrzyżowania ulicy Traugutta z ulicą Rodziny Ulmów wprowadzone zostaną także zakazy skrętu w ulicę Rodziny Ulmów, poprzez odpowiednio ustawione znaki pionowe: B-21 (dla kierunku jazdy od strony Wysokiej) oraz B-22 (dla kierunku jazdy od strony DK 94).
Na odcinku ulicy Traugutta gdzie wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu ustawione zostaną także znaki informujące o zmianie stałej organizacji ruchu.
Ponadto przy wyjazdach z cmentarza komunalnego tj. z ulicy Wszystkich Świętych odpowiednio na ulicę Mościckiego oraz ulicę Rodziny Ulmów, ustawione zostaną na jednym słupku znaki pionowe A-7 (ustąp pierwszeństwa) wraz z odpowiednimi znakami nakazu jazdy za znakiem tj. znakami pionowymi C-4.
Za prawidłowe oznakowanie odpowiadają zarządcy poszczególnych dróg.
 
Opis występujących utrudnień w okresie obowiązywania Tymczasowej Organizacji Ruchu:
– Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu spowoduje utrudnienia w ruchu pojazdów poprzez wprowadzenie ograniczenia prędkości odpowiednio do 20 km/h oraz 30 km/h, co spowoduje wydłużenie czasu przejazdu pojazdów silnikowych oraz zmniejszenie przepustowości ulic na odcinku obowiązywania ograniczenia prędkości w ramach tymczasowej organizacji ruchu;
– Zamknięcie ulic Mościckiego oraz Rodziny Ulmów dla wybranych kierunków jazdy, spowoduje konieczność wykonywania objazdu innymi drogami, co także spowoduje wydłużenie czasu przejazdu pojazdów silnikowych;
 
Przewidywany termin obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu to:
👉 okres od 31 października 2019r. godz. 6.00 do 1 listopada 2019r. godz. 6.00 (w tym okresie tymczasową organizację ruchu wprowadza się na wszystkich ulicach będących przedmiotem niniejszego opracowania, za wyjątkiem drogi wojewódzkiej nr 877 tj. ulicy Mościckiego, gdzie pozostanie jeszcze istniejąca stała organizacja ruchu)
oraz
👉 od 1 listopada 2019r. godz. 6.00 do 1 listopada 2019r. godz. 22.00.
Reklama