Jak informowaliśmy w dniu wczorajszym na Szpitalny Oddział Ratunkowy szpitala przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie trafiła osoba z koronawirusem. Szpital objął 14-dniową kwarantanną personel, który zetknął się z pacjentem.

Jak poinformowała nas Rzecznik Prasowy Wojewody Podkarpackiego- Małgorzata Waksmundzka-Szarek:
W związku z przyjęciem osoby, u której potwierdzono zakażenie Covid-19 szpital pod nadzorem służb sanitarnych objął kwarantanną 14 dniową osoby, które mogły mieć bezpośrednią styczność z chorą osobą oraz zostały przeprowadzone niezbędne procesy dekontaminacyjne w szpitalu.

Tuż po północy Szpitalny Oddział Ratunkowy przy Lwowskiej w Rzeszowie – wznowił pracę.

Po wczorajszym wydarzeniu obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie zostało poddanych około 20 pracowników szpitala. Są wśród nich lekarze, pielęgniarki oraz ratownicy medyczni. Przymusowemu odosobnieniu poddani zostaną też pacjenci, którzy byli wtedy na SORze.