Na Szpitalny Oddział Ratunkowy szpitala przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie trafiła osoba z koronawirusem. Szpital objął 14-dniową kwarantanną personel, który zetknął się z pacjentem.

Jak poinformowała nas Rzecznik Prasowy Wojewody Podkarpackiego- Małgorzata Waksmundzka-Szarek:
W związku z przyjęciem osoby, u której potwierdzono zakażenie Covid-19 szpital pod nadzorem służb sanitarnych objął kwarantanną 14 dniową osoby, które mogły mieć bezpośrednią styczność z chorą osobą oraz zostały przeprowadzone niezbędne procesy dekontaminacyjne w szpitalu.

koronawirus na podkarpaciu

Koronawirus na Podkarpaciu – najważniejsze informacje