Strona główna PRZEWORSK Sieniawa: Zabytkowy pałac pozostanie własnością Skarbu Państwa

Sieniawa: Zabytkowy pałac pozostanie własnością Skarbu Państwa

0
Reklama

Dzięki zakupowi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kolekcji Książąt Czartoryskich, zespół pałacowo-parkowy w Sieniawie pozostanie własnością Skarbu Państwa.

Dzięki temu Skarb Państwa nie poniesie żadnych kosztów z tytułu przeniesienia własności zespołu i nie jest zobowiązany do zapłaty spadkobiercom pałacu. Transakcja zakupu kolekcji Czartoryskich z grudnia 2016 r., oprócz obrazu Leonarda da Vinci, 86 tys. obiektów muzealnych i 250 tys. obiektów bibliotecznych, objęła również roszczenia spadkobierców rodu Czartoryskich do nieruchomości – w tym zabytkowego pałacu w Sieniawie, wycenionego na ponad 22 mln zł.
Doniesienia „Gazety Wyborczej“ (publikacja 7 maja br.) dotyczące tego, że „Czartoryski może się teraz domagać zwrotu wyremontowanej za państwowe pieniądze nieruchomości“ są nieprawdziwe. Informuje o tym w swoim oświadczeniu Fundacja XX. Czartoryskich:

https://www.facebook.com/czartoryscy/posts/1791124740984215

Reklama

Decyzja o zakupie kolekcji Czartoryskich, obejmująca zespół parkowo-pałacowy w Sieniawie, pozwoliła na uniknięcie zwrotu tej nieruchomości, a tym samym utraty ogromnych środków publicznych.

28 czerwca 2013 r. Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję, z której wynika, że  zespół parkowo-pałacowy w Sieniawie nie był objęty zapisami dekretu o reformie rolnej z 6 września 1944 r. Z uwagi na pieniądze publiczne przekazane na remont pałacu, a także jego wartość zabytkową i trwające od lat 90. postępowanie reprywatyzacyjne, przy okazji nabycia kolekcji Czartoryskich w grudniu 2016 r., minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński zadbał o to, żeby zespół pałacowo-parkowy w Sieniawie pozostał własnością Skarbu Państwa.
Mając na uwadze utrwalone orzecznictwo wskazujące, że roszczeń reprywatyzacyjnych wynikających z dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej – jako roszczeń administracyjno-prawnych – nie można się skutecznie zrzec, jak również, że roszczenia takie nie mogą być przedmiotem obrotu (uprawniony nie może ich przenieść na inny podmiot w drodze czynności cywilnoprawnej) zostały zawarte umowy pomiędzy Adamem Karolem Czartoryskim, Fundacją Książąt Czartoryskich i Skarbem Państwa. Zgodnie z umowami, w razie reprywatyzacji, nastąpić ma przeniesienie własności zespołu na rzecz Skarbu Państwa lub wskazaną przez Skarb Państwa państwową osobę prawną. W efekcie własność publiczna zespołu zostaje potwierdzona, a wszelkie roszczenia reprywatyzacyjne ostatecznie wygaszone.
Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. zespołu pałacowo-parkowego w Sieniawie, utrzymująca w mocy decyzję Wojewody Podkarpackiego z 2013 r., została wydana 5 grudnia 2017 r., a więc został spełniony warunek przewidziany w powyższych umowach. Ich realizacja dobiega końca, niezbędne formalności mają zostać zakończone w ciągu kilku miesięcy.
W księgach wieczystych jako właściciel nieruchomości w Sieniawie wskazany jest Skarb Państwa, zaś zespół – bez zmian – jest w dyspozycji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dawniej Agencji Nieruchomości Rolnych).
źr. MKiDN, Fundacja XX. Czartoryskich

Reklama
Poprzedni artykułBieszczady: Drezyny rowerowe biją rekordy popularności
Następny artykułAntynowotworowa papryka