Sezon grzewczy w pełni. Wraz z nim spada jakość powietrza w wielu miastach. W najbliższych dniach stan powietrza ulegnie pogorszeniu. Smog ma występować w Rzeszowie i Krośnie.

Jakość powietrza w większości województwa będzie jutro zła, a w Rzeszowie i Krośnie bardzo zła. Odradza się aktywność na powietrzu. Możliwe jest odczuwanie poważnych dolegliwości zdrowotnych związanych z układem oddechowym i krwionośnym.

Na poniższej mapce Rzeszowa zaznaczony jest na czerwono prawie cały obszar miasta co oznacza prognozowany jutro bardzo zły stan powietrza.

źr.: Podkarpackie Powietrze