Po aferze w Zjednoczonej Prawicy wz. z głosowaniem nad ustawą o ochronie zwierząt, podkarpacki PiS pozbywa się koalicjantów w sejmiku wojewódzkim.

Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl złożył wniosek o odwołanie z funkcji wicemarszałków przedstawicieli Porozumienia i Solidarnej Polski. Zjednoczona Prawica na Podkarpaciu została podzielona.

Stanisław Kruczek z Porozumienia Jarosława Gowina oraz Anna Huk z Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry zapewne stracą swoje funkcje. Wszystko za sprawą afery i podziału w Zjednoczonej Prawicy na szczeblu centralnym.Zapewnienie stabilnego i działającego w pełnym zaufaniu zarządzania województwem podkarpackim jest podstawowym zadaniem władz samorządowych. W związku z niepotrzebnym zakłóceniem stabilności pracy zarządu i niezrozumiałym zachowaniem dwóch koalicjantów konieczne jest działanie zapobiegawcze w postaci zmian w składzie zarządu województwa. Układ stanowisk w zarządzie województwa również regulowany jest umową koalicyjną Zjednoczonej Prawicy, która przestała istnieć. W związku z tym marszałek Władysław Ortyl złoży wnioski o odwołanie z zarządu województwa członków zarządu Anny Huk (Solidarna Polska) i Stanisława Kruczka (Porozumienie). Wnioski te będą procedowane na najbliższej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

– brzmi oficjalny komunikat Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Decyzje o odwołaniu obojga Sejmik ma podjąć na sesji radnych wojewódzkich 28 września.