Strona główna CIEKAWOSTKI Niemiecki dług a egzekwowanie go w Polsce

Niemiecki dług a egzekwowanie go w Polsce

0
komornik Niemcy dług niemcy
Reklama

Współczesny świat stoi otworem dla niemal wszystkich obszarów życia – rodzinnych, turystycznych, biznesowych. Nic więc dziwnego, że egzekwowanie długu zza granicy jest ważnym tematem, gdyż dotyczy wielu osób.  Ludzie, którzy znajdą się w takiej sytuacji mają obawy przed tym, czy uda im się odzyskać utracone pieniądze. W końcu mamy do czynienia z dwoma państwami i odrębnym prawem. Jak więc egzekwować niemiecki dług w Polsce? Wyjaśniamy.

Od czego zacząć?

Przede wszystkim nie należy popadać w panikę, gdyż kwestie takie są także uregulowane prawnie i istnieją takie instrumenty, dzięki którym wierzyciel może odzyskać swoje pieniądze zza granicy. Oczywiście jest to proces zdecydowanie trudniejszy i bardziej rozciągnięty w czasie, niż w przypadku ściągania środków w kraju, lecz jest realny do zrealizowania. Jeśli chodzi o inkasowanie dłużnika z Niemiec jest to o tyle komfortowa sytuacja, iż państwo to jest członkiem Unii Europejskiej (UE) i obejmuje go tzw. Europejski Nakaz Zapłaty (ENZ), co znacznie upraszcza oraz obniża koszty prowadzonej egzekucji. Należy jednak w jak najszybszym terminie rozpocząć dochodzenie należności.

Reklama

Kancelaria komornicza niemcy

Komornik Niemcy

Europejski Nakaz Zapłaty

Jest to procedura przy pomocy której można dochodzić roszczeń pieniężnych, bezspornych i o charakterze transgranicznym we wszystkich państwach członkowskich UE (z wyjątkiem Danii) w sprawach cywilnych i handlowych z ominięciem postępowania sądowego. Uregulowana jest ona Rozporządzeniem nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r.  Jej zaletą jest uproszczenie toku postepowania jedynie do wypełnienia i wysyłki odpowiednich formularzy. Jeśli są one prawidłowo wypełnione i dłużnik nie wniesie sprzeciwu, sąd wydaje ENZ.

Egzekwowanie długu w Polsce krok po kroku

Jak już wspomniano wcześniej, należy sporządzić pozew w formie formularza dostępnego na stronie Europejskiego Atlasu Sądowniczego w Sprawach Cywilnych. Do obligatoryjnych elementów takiego pozwu należy: oznaczenie właściwego sądu; nazwa lub imiona i nazwiska wraz z adresami stron; dochodzona kwota, odsetki, kary umowne i koszty; uzasadnienie roszczenia; opis dowodów; okoliczności uzasadniające właściwość sądu; uzasadnienie transgranicznego charakteru sprawy. Jeśli formularz będzie poprawny, sąd wyda ENZ wobec niemieckiego dłużnika, po czym możliwe będzie złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Składa się go do odpowiedniego organu w państwie, w którym wydano nakaz, załączając odpis ENZ oraz jego tłumaczenie na język niemiecki. Następnie następuje dostarczenie nakazu pozwanemu, który ma 30 dni na sprzeciw. Jeśli go zgłosi, odpis sprzeciwu przesyłany jest powodowi wraz z wezwaniem do uzupełnienia dokumentacji. Jeśli nie zgłosi sprzeciwu, zobowiązany jest do zapłaty należności, co kończy cały proces.

Trudne ale możliwe

Jak widzimy, proces odzyskania długu może przysporzyć trochę problemów zwłaszcza tym, którzy są całkowitymi laikami w tej kwestii. Dla tych, którzy sami sobie z tym nie poradzą, wsparcia udziela Kancelaria Komornicza (https://kancelariakomornicza.de), która kompleksowo zajmuje się wszystkimi Nakazami Sądowymi, w tym Europejskim Nakazem Zapłaty, zapewniając skuteczną egzekucję.

Reklama
Poprzedni artykułRadni sejmiku przyjęli uchwały pomocowe dla powodzian
Następny artykułUtknął na przejeździe kolejowym. Na szczęście pociąg wyhamował