W środę 31 stycznia na przejściu granicznym w Medyce zatrzymano obywatela Mołdawii poszukiwanego przez rumuński wymiar sprawiedliwości. Jest to w tym roku pierwsza osoba figurująca w bazach Interpolu a zatrzymana przez funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału SG.

44– letni obywatel Mołdawii posłużył  się na terenie Rumunii fałszywymi dokumentami. W dniu 18 stycznia bieżącego roku  sąd w Bukareszcie wydał za cudzoziemcem list gończy i od tego dnia mężczyzna był poszukiwany poprzez Interpol. Zaledwie dwa tygodnie później Mołdawianina zatrzymali funkcjonariusze SG z przejścia granicznego w Medyce, kiedy próbował wjechać do Polski.

Sąd Okręgowy w Przemyślu zastosował wobec cudzoziemca 60 dni tymczasowego aresztu. Po zebraniu stosownej dokumentacji cudzoziemiec zostanie przekazany władzom rumuńskim.

Obywatel Mołdawii, jest  w tym roku pierwszą osobą poszukiwaną przez Interpol a zatrzymaną przez funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału SG. W 2017 roku funkcjonariusze BiOSG zatrzymali 236 osób poszukiwanych przez Interpol tj. o 14 % więcej niż rok wcześniej.

źr. BiOSG