Strona główna WIADOMOŚCI Konferencja wojewody i kuratora oświaty przed nowym rokiem szkolnym

Konferencja wojewody i kuratora oświaty przed nowym rokiem szkolnym

0
Reklama

Ponad 272 tys. uczniów rozpocznie rok szkolny na Podkarpaciu. Dyrektorzy szkół przygotowują się do funkcjonowania w trybie zaostrzonych rygorów sanitarnych oraz do organizacji punktów szczepień.

Szczegóły działań podejmowanych przez rząd oraz wytyczne Ministra Edukacji i Nauki zostały dziś przedstawione na konferencji prasowej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Z dziennikarzami spotkała się wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch.

Nauka będzie prowadzona na zasadach sprzed pandemii, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Główne zasady to: rekomendacja szczepień, dezynfekcja, zachowanie dystansu społecznego oraz zasad higieny, korzystanie z maseczek w miejscach wspólnych oraz częste wietrzenie pomieszczeń zamkniętych.

Reklama

Od 25 sierpnia działa specjalny adres mailowy szczepienia-dzieci@gis.gov.pl, na który rodzice i opiekunowie mogą wysyłać pytania związane ze szczepieniami uczniów. Na wiadomości odpowiadają specjaliści z Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało wytyczne sanitarne – zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna i higieniczna organizacja zajęć w epidemii. Są to w dużej mierze rozwiązania znane z poprzedniego roku szkolnego. Dla przedszkoli nadal obowiązują wytyczne z 19 listopada 2020 r. V aktualizacja.

Rozpoczynamy zajęcia 1 września w trybie stacjonarnym, lecz w przypadku zagrożenia zainfekowaniem koronawirusem, istnieje możliwość przejścia w tryb hybrydowy. Natomiast może się to wydarzyć po konsultacji z powiatowym inspektorem Sanitarnym oraz organem prowadzącym szkoły. Jest to jednak procedura doskonale dyrektorom znana – przypomniała w trakcie konferencji Ewa Leniart.

Wojewoda dodała, że na utrzymanie nauczania stacjonarnego w szkołach, kluczowy wpływ będą miały szczepienia. Także szczepienia wśród kadry nauczycieli. 

– Szacuje się, że w skali całego kraju, poziom wszczepienia nauczycieli wynosi około 70%. Ufam, że w naszym regionie te wartości wyglądają podobnie. Mamy także informacje od niektórych dyrektorów, że nawet jest to wyższy poziom – poinformowała wojewoda.  

Od 23 sierpnia, dzięki współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, do szkół trafiają pakiety bezpieczeństwa.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało 4 programy wsparcia uczniów po okresie pandemii. Programy są związane zarówno ze zdrowiem i kondycją fizyczną dzieci oraz młodzieży, wsparciem psychologiczno-pedagogicznym, jak również pomocą w opanowaniu, a także utrwaleniu materiału. Na ich realizację MEiN przeznaczy ok. 244 mln zł. Celem programów jest kompleksowe wsparcie młodych ludzi w powrocie do szkół po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

Egzamin ósmoklasisty i maturalny w roku szkolnym 2021/2022

W 2022 r., podobnie jak w roku 2021, egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych.

W 2022 r. egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w terminie od 24 do 26 maja, czyli o miesiąc później niż zazwyczaj. Takie rozwiązanie umożliwi uczniom szkół podstawowych lepsze przygotowanie się do tego egzaminu.

Ponadto w 2022 r. nie będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty z czwartego przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Egzamin maturalny w 2022 r. 

W 2022 r. egzamin maturalny, podobnie jak w 2021 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej, ale absolwenci będą mieli obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. 

Do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić wyłącznie absolwenci, którzy aplikują na uczelnię zagraniczną, są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

W 2022 r. absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli uzyska z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. 

Egzamin maturalny w 2022 r. rozpocznie się 4 maja. 

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2021/2022

Ferie zimowe potrwają od 17 stycznia do 27 lutego. Uczniowie na Podkarpaciu będą odpoczywali od zajęć szkolnych od 14 do 27 lutego 2022 r.

Zajęcia w szkołach zakończą się 24 czerwca 2022 r. Przerwa wakacyjna będzie trwała od 25 czerwca do 31 sierpnia 2022 r. 

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!