W dniach 30.11-2.12.2018 odbył się trzydniowy obóz taktyczny przeznaczony dla uczniów klas mundurowych, osób wiążących swoją przyszłość z wojskiem oraz wszystkich, którym nie straszny wysiłek fizyczny, współpraca w zespole oraz panujące aktualnie warunki atmosferyczne.

W szkoleniu zorganizowanym w Pustyni k. Dębicy udział wzięło 30 osób. W ciągu 3 dni ćwiczeń uczestnicy, m.in. poznawali zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zabezpieczania oraz ewakuacji rannego z pola walki, a także przeszli szkolenie taktyczne z zakresu postaw strzeleckich, terenoznawstwa i szyków marszowych.

Każdy dzień rozpoczynał się zaprawą oraz porannym rozruchem fizycznym. Dodatkowo dzięki uprzejmości jak i ogromnej wiedzy pana Marcina Kowalskiego(doktorant na wydziale historii UMCS) można było wysłuchać prelekcji pt.” Historia oręża polskiego na przestrzeni wieków”.

Uczestnicy szkolenia mieli możliwość sprawdzenia i porównania swoich umiejętności oraz predyspozycji w warunkach terenowych pod nadzorem wykwalifikowanych instruktorów. Poznali specjalistyczny sprzęt, utrwalając dzięki niemu nabyte umiejętności. Obóz został zrealizowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.