Strona główna BRZOZÓW Zmiana organizacji ruchu w Domaradzu w związku z budową nowego mostu

Zmiana organizacji ruchu w Domaradzu w związku z budową nowego mostu

0
Reklama

W związku z budową nowego mostu w m. Domaradz w ciągu drogi krajowej nr 19 nastąpiła zmiana organizacji ruchu. Odcinek DK19 w miejscu prowadzenia prac, do czasu wybudowania nowego mostu, będzie zamknięty a ruch pojazdów przekierowany na objazd tymczasowy. Ruch pieszych skierowany jest na wygrodzony chodnik tymczasowy wzdłuż objazdu.


 Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości ruchu i zniwelowanie utrudnień, przed przystąpieniem do budowy nowego mostu Wykonawca wykonał objazd tymczasowy. Ruch na objeździe odbywa się dwukierunkowo. Na całym odcinku robót budowlanych wprowadzono oznakowanie tymczasowe, w tym zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 50 km/h. Objazd tymczasowy będzie obowiązywał do czerwca 2020 r.tj. do czasu zakończenia budowy nowego obiektu i rozbudowy odcinka DK19 stanowiącego bezpośrednie dojazdy do obiektu.


Istniejący most stały przez potok Kobyle wciągu DK19 w miejscowości Domaradz z uwagi na zły stan techniczny zostanie całkowicie rozebrany a w jego miejsce zostanie wybudowany nowy obiekt o ramowej konstrukcji (belki typu KUJAN zespolone z żelbetową płytą pomostu), zaprojektowany na klasę nośności A o długości całkowitej 20 m i szerokości 13,5 m. Dodatkowo zostaną przebudowane dojazdy do mostu na łącznym odcinku 163 m (wraz z mostem) z dostosowaniem do obciążenia na oś 11,5 T.
Nazwa inwestycji: „Rozbudowa drogi krajowej nr 9 Radom – Barwinek (obecnie DK nr 19) w związku z budową mostu przez potok Kobyle w km 232+751 w miejscowości Domaradz wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego” na odcinku od km 232+665,20 do km 232+828,72”.
Wykonawca: Strabag Sp. z o.o.
Wartość robót: 3 653 005,49 zł
Termin realizacji: 08.2019 – 07.2020

Reklama