Strona główna TURYSTYKA Zamek w Łańcucie z nowym projektem modernizacji

Zamek w Łańcucie z nowym projektem modernizacji

0
Reklama

W środę 27.09 br. w Gabinecie Ordynata miała miejsce konferencja prasowa, poświęcona aktualnie realizowanemu projektowi pn. „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum-Zamku w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII)”.


Projekt został opracowany z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa i rozwój zasobów kultury, której głównym celem jest „Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki”. W ramach VIII osi priorytetowej wsparciem zostają objęte kompleksowe zadania związane z ochroną i udostępnieniem, w tym turystycznym, zabytków o znaczeniu ogólnopolskim i światowym, także tych, które znajdują się na liście obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii.
Łączny budżet projektu wynosi 41. 281 758,49 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota ponad 28. 543 303,02 zł. Pozostałą część stanowią środki Samorządu Województwa Podkarpackiego (ponad 5. 200 000 zł) oraz środki własne (prawie 7. 500 000 zł).
Projekt umożliwi lepsze zachowanie obiektu dla przyszłych pokoleń
Dzięki zintegrowanemu projektowi będzie możliwe kompleksowe zabezpieczenie i wzrost dostępności dziedzictwa kulturowego Muzeum-Zamku w Łańcucie.
Prace remontowo-konserwatorskie obejmą m.in.: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, dziedzińce wewnętrzne, elewację wraz ze stolarką okienną i drzwiową, fortyfikacje, małą architekturę w Parku, alejki, ogrodzenie wraz z bramami, wykonanie monitoringu i wi-fi oraz odtworzenie historycznych Łaźni Rzymskich. W zakres projektu wchodzą roboty: elektryczne, teletechniczne, sanitarne, konstrukcyjne, izolacyjne i drogowe.
Efektem projektu będzie przywrócenie świetności niszczejącym elementom infrastruktury obiektu oraz poprawa warunków funkcjonowania i przechowywania unikatowych zbiorów Muzeum. Ponadto, jak zaznaczył Dyrektor Muzeum-Zamku w Łańcucie Wit Karol Wojtowicz –

Dzięki pracom remontowo-konserwatorskim w piwnicach Zamku, zostaną odtworzone i udostępnione dla turystów powierzchnie ekspozycyjne, do tej pory niedostępne dla zwiedzających. Będą to historyczne, luksusowe Łaźnie Rzymskie, powstałe w latach 20. XX w. Otwarcie nowych wnętrz przyczyni się również do wzrostu potencjału Muzeum-Zamku w Łańcucie w zakresie prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej.

źr.: Zamek Łańcut 

Reklama
Reklama
Poprzedni artykułCena za mięso idzie w górę
Następny artykułPrzeworskie słonie doczekają się renowacji