Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją przepisy dopuszczające aborcję embriopatologiczną. Wyrok zapadł w pełnym składzie sędziowskim większością głosów.

Większość sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie miało wątpliwości, że przepis zezwalający na dopuszczalność tzw. aborcji eugenicznej jest niezgodny z konstytucją. Do tej pory można było zezwolić na nią w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia dziecka w łonie matki albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu

Wniosek trafił do Trybunału Konstytucyjnego w 2019 r. z inicjatywy 119 posłów PiS, PSL-Kukiz’15 oraz Konfederacji.

Prezes TK Sędzia Julia Przyłębska odczytała wyrok o następującej treści:

„Art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (…) jest niezgodny z art. 38 w związku z art. 30 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji”Pod siedzibą Trybunału zebrali się przeciwnicy i zwolennicy aborcji.

Znamy już orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji!

Opublikowany przez Krzysztof Bosak Czwartek, 22 października 2020