Strona główna WIADOMOŚCI Szybszy dojazd z Rzeszowa do Tyczyna

Szybszy dojazd z Rzeszowa do Tyczyna

0
Reklama

Prawie 17 milionów złotych będzie kosztowała rozbudowa kolejnego odcinka drogi z Rzeszowa do Tyczyna. Fragment od granicy Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie będzie miał dwujezdniową drogę. Powstanie też nowy most na rzece Strug.


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 nawiązuje do rozbudowy ul. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 28 września 2018 r.
Dzięki modernizacji ok. kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej – powstanie droga dwujezdniowa, czteropasowa ze środkową wyspą dzielącą. Dzięki temu zlikwidowany zostanie efekt tzw. „wąskiego gardła”, co usprawni wyjazd z Rzeszowa w kierunku południowo – wschodnim, a po wybudowaniu obwodnicy południowej tj. odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 łączącego ul. Sikorskiego z drogą krajową nr 19 (ul. Podkarpacka), powstanie doskonały skrót z ominięciem centrum Rzeszowa dla pojazdów udających się w kierunku drogi ekspresowej S-19, a następnie autostrady A4.
Umowę na realizację inwestycji podpisali: członek zarządu województwa podkarpackiego- Stanisław Kruczek, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich- Piotr Miąso oraz Andrzej Zygar– prezes firmy Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o., która będzie wykonawcą inwestycji. Obecny był również Janusz Skotnicki burmistrz Tyczyna.

Szczegółowe dane dotyczące inwestycji:

Inwestor: Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Wykonawca: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.
Wartość kontraktu: 16 718 591,66 zł
Data podpisania umowy: 14 września 2017 r.
Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 28 września 2018 r.
Parametry techniczne drogi:
– klasa: G
– nośność nawierzchni: 115kN/oś
– szerokość jezdni: 16,5 m (2 pasy ruchu w każdym kierunku + środkowa wyspa dzieląca)
-szerokość pasów ruchu: 3,5 m (zewnętrzny) i 3,25 m (wewnętrzny)
– szerokość środkowego pasa dzielącego: 3 m
– szerokość chodnika: 2 m (prawa strona), 1,5 m (lewa strona)
– szerokość dwukierunkowej ścieżki rowerowej: 2 m

Zakres robót:

– rozbudowa drogi do 4 pasów ruchu na odcinku o długości 0,83 km oraz dodatkowym pasem
do skrętu w lewo do bazy MPGK
– rozbudowa skrzyżowania z ulicą Orkana – zmiana geometrii skrzyżowania, budowa dodatkowego pasa ruchu na wlocie ulicy Orkana i wylocie ulicy Grunwaldzkiej w kierunku centrum Tyczyna
– rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z ulicą Stawową
– budowa mostu klasy A (nośność: 50 ton) wraz z infrastrukturą techniczną oraz zabezpieczenie koryta rzeki Strug
– budowa lewostronnej dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości 2 m oraz obustronnych chodników (lewa strona: 1,5 m, prawa strona: 2 m)wzdłuż całego odcinka
– budowa (1 szt.) i przebudowa (2 szt.) zatok autobusowych
– przebudowa zjazdów indywidualnych publicznych
– budowa murów oporowych
– budowa kanalizacji deszczowej
– przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją
– demontaż istniejącej oraz budowa nowej sygnalizacji świetlnej
– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
źr. podkarpackie.pl
Reklama