Strona główna POLITYKA Stalowa Wola: Minister Kwieciński o strategii dla samorządów

Stalowa Wola: Minister Kwieciński o strategii dla samorządów

0
Reklama

W Stalowej Woli odbyły się konsultacje społeczne Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. W spotkaniu z podkarpackimi przedsiębiorcami, samorządowcami oraz mieszkańcami miasta uczestniczył minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Regionalny samorząd reprezentowała wicemarszałek Ewa Draus oraz radna województwa Kamila Piech.


Chwilę przed startem konsultacji, w budynku międzyuczelnianej biblioteki odbyła się konferencja prasowa z udziałem ministra Jerzego Kwiecińskiego, wicemarszałek Ewy Draus, wicewojewody Lucyny Podhalicz, posła na Sejm RP Rafała Webera oraz gospodarza – prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego.
Na briefingu prasowym minister Kwieciński tłumaczył, czym będzie Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego:

– Prawie dwa lata temu rząd przyjął strategię średniookresową na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, w skrócie nazwaną planem Morawieckiego. Teraz nadszedł czas, żeby przyjąć takie strategie córki, których jest dziewięć. Jedną z nich jest właśnie Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego. To najważniejsza strategia dla wszystkich samorządów w naszym kraju, która jest takim drogowskazem dla samorządów, a jednocześnie jest dla nich swego rodzaju „biblią”, bo zawiera wszystkie zasady, na których chcemy oprzeć rozwój naszego kraju – mówił minister, jednocześnie zaznaczył, że najważniejszym elementem strategii będzie zmiana sposobu postrzegania rozwoju Polski z dotychczasowego, który skupiał się na dużych ośrodkach aglomeracyjnych do takiego, który będzie skupiał większą uwagę na obszary dotychczas zmarginalizowane:

– Jednym z naczelnych założeń tej strategii jest rezygnacja z paradygmatu rozwojowego zwanego polaryzacyjno-dyfuzyjnym, który koncentrował wysiłki rozwojowe w wybranych miejscach, które były najsilniej rozwijającymi się ośrodkami gospodarczymi naszego kraju. Dziś, chcemy zejść na niższy poziom z prowadzeniem polityki rozwojowej, a zatem adresować te wysiłki rozwojowe do tych obszarów zmarginalizowanych i również do tych miast, które mają problemy rozwojowe – wyraźnie zaakcentował.

Wicemarszałek Ewa Draus wskazała na strategię, jako kluczowy dokument mający wpływ na rozwój polskich regionów, w tym Podkarpacia:

Reklama

– Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego jest najważniejszym dokumentem, który określa ramy programowe dla aktualizowanej właśnie Strategii Województwa Podkarpackiego. Planujemy, że w 2019 roku samorząd województwa przyjmie zaktualizowaną strategię i będzie ona podstawą do tworzenia regionalnego programu operacyjnego i ubiegania się o fundusze na realizację najważniejszych przedsięwzięć zapisanych w strategii.

Wicemarszałek Ewa Draus podkreśliła, że nowa strategia będzie w końcu uwzględniać rozwój województwa podkarpackiego, które nie posiada ośrodka metropolitarnego:

– Pragnę podkreślić, że poprzedni model polaryzacyjno – dyfuzyjny był bardzo niekorzystny dla Podkarpacia, gdyż faworyzował te regiony, które posiadają duże obszary metropolitarne. My takiego nie posiadamy, my posiadamy bardzo dobrze rozwiniętą sieć średnich i mniejszych miast i dzięki temu modelowi, który przedstawił pan minister, będziemy mogli rozwijać ten potencjał który uruchomi te wszystkie możliwości rozwojowe naszego województwa. To jest korzystne dla takich miast jak Stalowa Wola, Tarnobrzeg czy też Przemyśl, Krosno, Sanok i inne miasta. Jestem przekonana, że dzięki wdrażaniu tych strategii, które tworzymy na poziomie wojewódzkim a konsultujemy w Stalowej Woli, będzie dodanie skrzydeł takim miastom i ten cały potencjał ludzki, gospodarczy, naukowy, stanie się dalszą podstawą do rozwoju naszego województwa.

Rozwój Stalowej Woli

Poseł na Sejm RP Rafał Weber zwrócił uwagę na dynamiczny rozwój Stalowej Woli, jakiego miasto doświadcza w ostatnim czasie, wskazując jednocześnie, że to miejsce właściwe do rozmów na temat rozwoju regionalnego:

– Cieszę się, że strategia jest konsultowana właśnie w Stalowej Woli, bo jest to miasto które od 2015 roku bardzo mocno korzysta ze środków europejskich, ale wykazuje także dużą aktywność, jeśli chodzi o wykorzystanie środków rządowych – powiedział.

Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny nie krył zadowolenia, że konsultacje społeczne odbywają się właśnie w tym mieście:

– To dla nas duże wyróżnienie, że tak ważna debata odbywa się właśnie w Stalowej Woli. Mamy tu pewne zobowiązania historyczne, bo pamiętajmy, że Stalowa Wola to perła COP-u. Ten strategiczny i genialny plan był właśnie oparty na strategii. Dlatego bardzo dobrze, że dziś rząd polski patrzy w przyszłość, opierając się na strategicznych dokumentach – zaznaczył prezydent.

Szansa dla Podkarpacia

Wojewoda Podkarpacki Ewa Laniart również wyraziła nadzieję, że konsultowana strategia będzie uwzględniała w większym niż dotychczas stopniu region Podkarpacki:

– Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego jest bardzo ważnym dokumentem bowiem zakłada pewne wyznaczniki, które sprawią że rozwój naszych regionów, a przede wszystkim naszego województwa, będzie dokonywał się w sposób zrównoważony.

Celem głównym KSRR jest efektywne wykorzystanie endogenicznych potencjałów terytoriów i ich specjalizacji dla osiągania zrównoważonego rozwoju kraju, co tworzyć będzie warunki do wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym osiąganiu spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
Jako cele szczegółowe, twórcy Strategii wskazują:
1. Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym;
2. Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych;
3. Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie.
W styczniu, we wszystkich 16 regionach Polski odbywają się konsultacje KSRR.
źr. Podkarpackie.pl

Reklama
Poprzedni artykułSędziszów Młp.: Zwycięstwo w ogólnopolskim plebiscycie "Świeć się!"
Następny artykułRzeszów: Premiera filmu "Władcy przygód. Stąd do Oblivio"