W ostatnią niedzielę, na terenie rzeszowskich bazarów, przeprowadzona została kontrola, która miała na celu kontrolę prawidłowości prowadzonej na ich terenie  działalności gospodarczej i ochrony prawa własności przemysłowej

Kontrola została przeprowadzona przez policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarcza rzeszowskiej komendy wspólnie z pracownikami II Urzędu Skarbowego w Rzeszowie Przedmiotem zainteresowania policjantów i pracowników urzędu skarbowego była giełda samochodowa w Rzeszowie i bazar przy ul. Dworaka. Pracownicy II Urzędu Skarbowego sprawdzali prawidłowości ewidencjonowania sprzedawanych towarów. W wyniku kontroli na terenie giełdy ujawnili nieprawidłowości w jednym przypadku. Osoba została ukarana mandatem.

Na bazarze przy ul. Dworaka policjanci ujawnili mężczyznę, także obywatela Bułgarii oferującego do sprzedaży odzież oznaczoną podrobionymi znakami towarowymi znanych marek. W tym przypadku były to czapki. Policjanci zabezpieczyli ponad 330 sztuk podrobionej odzieży i wszczęli w sprawie dochodzenie.