Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wzięła udział w ostatniej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego V kadencji.

Za pracę na rzecz województwa podziękowali radnym podkarpaccy parlamentarzyści Krystyna Wróblewska i Wojciech  Buczak, wojewoda Ewa Leniart, marszałek województwa Władysław Ortyl i przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś.

W czasie ostatniej sesji sejmiku V kadencji radni podjęli uchwalę o przystąpieniu do opracowania „Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030”. Radni podjęli decyzję jednogłośnie. Zaprezentowana została także koncepcja Podkarpackiego Centrum Nauki opracowana  przez dr hab. inż. arch. Marcina Furtaka z Krakowa.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.