Strona główna POLSKA I ŚWIAT Rusza kolejna obowiązkowa kwalifikacja wojskowa

Rusza kolejna obowiązkowa kwalifikacja wojskowa

0
Reklama

Końcem stycznia rusza kolejna obowiązkowa kwalifikacja wojskowa. Obowiązek stawienia się na niej spoczywa na prawie 16 tysięcy młodych z Podkarpacia.


Kwalifikacje wojskowe rozpoczną się 30 stycznia i potrwają do 27 kwietnia br.  Obowiązek ten dotyczy 15 729 osób.

Kwalifikacja zostanie przeprowadzona przy współudziale wojewody podkarpackiego, starostów (prezydentów miast na prawach powiatów), szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie i wojskowych komendantów uzupełnień.

Reklama

Obowiązkowi kwalifikacji podlegać będzie:
– 12 533 mężczyzn urodzonych w 1999 r. (rocznik podstawowy),
– 2 813 mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie stawali dotychczas do kwalifikacji wojskowej,
– 383 kobiet.

Ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających w 2018 r. obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej dokona 21 powiatowych komisji lekarskich. Nadzór nad działalnością powiatowych komisji lekarskich sprawować będzie Wojewódzka Komisja Lekarska w Rzeszowie działająca jako organ II instancji. Pierwsze posiedzenia powiatowych komisji lekarskich rozpoczną się w dniu 05.02.2018 r.

Kwalifikacja wojskowa – obejmuje całokształt przedsięwzięć mających na celu ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wstępnym przeznaczeniu do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej. Głównym celem Kwalifikacji Wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiązkowi oraz osobom zgłaszających się w trybie ochotniczym, wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej) oraz wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony.

Kogo obejmuje?

Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym ukończą 19 rok życia, są zobowiązani stawić się w wyznaczonym terminie do danej komisji wojskowej. Obowiązkowi temu poddane są również kobiety w wieku 19-24 lat, ze względu na swoje wykształcenie (psychologiczne, medyczne).
Do kwalifikacji mogą zgłosić się również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata, niezależnie od wykształcenia, jeśli ukończyli co najmniej 18 rok życia.
Dokumenty potrzebne do kwalifikacji wojskowej:

Osoby po raz pierwszy stające do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są przedstawić:
– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
– dokumentację medyczną (jeżeli posiadają);
– aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy;
– dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki  oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;
Osoby po raz kolejny stające do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są przedstawić:
– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
– dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy);
– książeczkę wojskową;
Oznaczenie kategorii zdrowia: 
Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:
1)    kategoria A – zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o którym mowa w art. 59, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;
2)    kategoria B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;
3)    kategoria D – niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
4)    kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
źr. WKU 
 

Reklama
Poprzedni artykułMarkus P znany z hitu "Kici kici miał" zagra pod Brzozowem
Następny artykułDotacje dla firm za ekspansje na zagraniczne rynki