episkopat polski

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała wytyczne odnośnie sprawowania Triduum Paschalnego w miejscach dotkniętych epidemią. 

Zaleca się kontynuowanie zaleceń w sprawie ograniczenia spotkań zbiorowych:

Dla osób korzystających z dyspensy zalecamy, w miarę możliwości, zorganizowanie transmisji z diecezjalnych lub parafialnych celebracji liturgicznych. Podobnie prosimy o stworzenie możliwości uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych za pośrednictwem diecezjalnych środków społecznego przekazu – zaapelowało Prezydium KEP.Powiedziano również, że biskupi diecezjalni będą zachęcać księży aby spowiadali wiernych indywidualnie.

Prezydium odradza tradycyjnego święcenia pokarmów.

Całe oświadczenie:

Stolica Apostolska o celebrowaniu Wielkanocy w czasie epidemii