Strona główna GŁÓWNA Przemyśl w oczach młodzieży

Przemyśl w oczach młodzieży

0
Reklama

Urząd Miejski w Przemyślu zebrał opinie wśród młodzieży na temat tego miasta.


Badania prowadzone były w związku z kontynuacją prac nad projektem w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG na lata 2014 – 2021. Badanie w wersji on-line zostało przeprowadzone w lutym obecnego roku wśród 408 z 935 uczniów (czyli 44 proc. wszystkich) ostatnich klas przemyskich szkół ponadpodstawowych. Teraz opublikowano wyniki.
PRZEMYŚL – Dla kogo jest przyjazny?
W opiniach uczniów Przemyśl to miasto dobre do życia i rozwoju w szczególności dla:
– osób starszych – 69,1 proc. odpowiedzi
– obcokrajowców – 23,8 proc.
– rodzin z dziećmi – 17,2% proc.
– dzieci 14,7 proc,
– osób z wykształceniem technicznym, branżowym, „mających fach w ręku” – 14,2 proc.
– osób młodych – młodzieży, studentów 10,8 proc.
– osób przedsiębiorczych – 4,4 proc.
– osób z wykształceniem wyższym 3,4 proc.
PRZEMYŚL – Czy jest dla Ciebie dobrym miejscem do życia i rozwoju?
– odpowiedź negatywna – 80,9 proc.
– odpowiedź pozytywna – 15,4 proc.
– brak odpowiedzi – 3,7 proc.
PRZEMYŚL – Elementy, które w szczególności zachęcają młodzież do mieszkania w tym mieście.
– więzi rodzinne – 65,7 proc.
– relacje z przyjaciółmi, znajomymi – 65,4 proc.
– estetyka miasta i jakość przestrzeni publicznych – 44,6 proc.
– atrakcyjność terenów rekreacyjnych – 42,6 proc.,
– bezpieczeństwo w mieście – 41,2 proc.,
– jakość powietrza – 32,3 proc.,
– relacje z sąsiadami – 31,9 proc.,
– skomunikowanie z większymi miastami – 30,4 proc.
PRZEMYŚL – Kluczowe elementy zachęcające młode osoby do wyjazdu z miasta.
– wysokość zarobków – 84,1 proc.,
– atrakcyjność ofert pracy – 81,1 proc.,
– możliwości kontynuowania nauki – 72,1 proc.,
– warunki do otwarcia i prowadzenia własnej firmy – 66 proc.,
– oferta rozrywkowa, komercyjna – 60 proc.,
– dostępność i jakość mieszkań – 55,4 proc.,
– oferta kulturalna i sportowa – 52,2 proc.
PRZEMYŚL – Najważniejsze czynniki decydujące o wyjeździe lub pozostaniu w Przemyślu.
– relacje z sąsiadami – 32,9 proc.,
– aktywność społeczna i współdziałanie mieszkańców – 30,6 proc.,
– skomunikowanie z większymi miastami – 18,6 proc.,
– dostępność i jakość mieszkań – 17,6 proc.,
– jakość powietrza – 17,4 proc.,
– komunikacja w mieście – 17,2 proc.
PRZEMYŚL – Co wyróżnia to miasto?
– zabytki, miejsca, obiekty sportowe, osoby starsze, rynek, niedźwiadek, apteki, osoby starsze na ulicach – 33,1 proc.
– wysoka liczba zabytków – 12,3 proc.
– z niczym się nie kojarzy – 8,3 proc.
– walory estetyczne – 7,6 proc.
– walory historyczne i kulturalne – 6,6 proc.
– pogranicze polsko-ukraińskie – 5.9 proc.
– problemy społeczne, ubóstwo – 5,6 proc.
– niska estetyka, zaniedbanie – 2,2 proc.
– inne, brak odpowiedzi – 11,6 proc.
PRZEMYŚL – Marzenia dotyczące tego miasta?
– dodatkowe miejsca pracy i godne zarobki – 23,77 proc.
– poszerzenie oferty kulturalnej i sportowej – 16,91 proc.
– rozwój miasta – 12,1 proc.
– rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej – 9,8 proc.
– rewitalizacja, zmiany przestrzenne w szczególności w zakresie odnowy infrastruktury – 5,39 proc.
– nie mam marzeń – 4,9 proc.
– poprawa jakości i oferty kształcenie – głównie wyższego, policealnego – 3,43 proc.
– poprawa jakości komunikacji kołowej – 2,94 proc.
– poszerzenie oferty handlowo-usługowej – 1,47 proc.
– inne lub brak odpowiedzi – 19,36 proc.
PRZEMYŚL – Co decyduje o znalezieniu wymarzonej pracy.
– znajomość języków obcych – 56,37 proc.
– praktycznych umiejętności związanych z zawodem – 49,02 proc.
– wiedzy specjalistycznej związanej z zawodem, możliwą do zdobycia na dalszych etapach edukacji – 32,60 proc.
– wiedzy z zakresu planowania i prowadzenia własnej firmy – 27,21 proc.
– wiedzy, jak i gdzie efektywnie szukać pracy, napisać CV – 25,74 proc.
– wiedzy z zakresu sytuacji na rynku pracy i w branży związanej w wyuczonym zawodem – 24,26 proc.
– kompetencji społecznych – autoprezentacja, komunikacja, współpraca itp. – 18,87 proc.
PRZEMYŚL – Co w sytuacji, gdyby w Przemyślu nie udało się znaleźć pracy?
– wyjechał(a)bym za granicę, by szukać/podjąć pracę – 32,6 proc.
– kontynuował(a)bym naukę, zapisał(a)bym się na kursy dokształcające – 18,63 proc.
– przeniósłbym/przeniosłabym się do innej miejscowości, gdzie byłaby praca – 14,95 proc.
– poszłabym/poszedłbym na staż, praktykę – 8,82 proc.
– wzięłabym/wziąłbym każdą dostępną pracę – 7,84 proc.
– założył(a)bym własną firmę – 5,15 proc.
– zarejestrował(a)bym się jako bezrobotny/a – 1,96 proc.
PRZEMYŚL – Gdzie chciał(a)byś pracować?
– w Przemyślu – 6,6 proc.
– w innym regionie (mieście) w Polsce – 25 proc.
– za granicą – 22 proc.
– w województwie podkarpackim – 17 proc.
– obojętnie – 11 proc.
PRZEMYŚL – Gdzie w przyszłości chciał(a)byś mieszkać?
– w innym mieście lub regionie Polski – 27 proc.
– w województwie podkarpackim – 17,1 proc.
– w Przemyślu – 8,8 proc.
– nie mam zdania – 10 proc.
– obojętnie – 8,6 proc.
PRZEMYŚL – Kogo darzysz zaufaniem?
– rodzinę – 71,6 proc.
– nauczycieli ze szkoły – 12,5 proc.
– osoby z którymi pracuję lub uczę się – 12,3 proc.
– sąsiadów i znajomych – 7,4 proc.
– kapłanów z parafii – 7,1 proc.
– pracowników służb publicznych – 4,9 proc.
– prezydenta miasta – 4,2 proc.
– przedsiębiorców z kapitałem zagranicznym – 2,9 proc.
– radnych miejskich – 2,5 proc.
– lokalnych społeczników – 2,2 proc.
– lokalnych przedsiębiorców – 1,7 proc.
PRZEMYŚL – Gdzie spędzałeś ostatni weekend w Przemyślu (ferie)?
– w domu – 42,65 proc.
– na nauce, lekcjach dodatkowych, kursach – 27,94 proc.
– w kinie/pubie/restauracji itp. – 27,21 proc.
– na zakupach, w galerii handlowej – 22,06 proc.
– uprawiając sport – 18,87 proc.
– spacerując – 17,65 proc.
– uczestnicząc w wydarzeniach sportowych lub kulturalnych – 9,56 proc.
– “na podwórku”, pod blokiem, na osiedlu – 9,07 proc.
– pracując zarobkowo – 7,11 proc.
– na wycieczce – 5,39 proc.
– na stażu – 1,96 proc.
Źródło: Urząd Miejski w Przemyślu

Poprzedni artykułZnamy datę. Wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca
Następny artykułW Łańcucie zakończono akcję pomocy w walce z Covid-19