Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miasta Przemyśla radni przegłosowali uchwałę zakazującą promocji lgbt na terenie miasta.

Podczas sesji Rady Miasta Przemyśla z dn. 26 sierpnia br. podjęto oświadczenie wyrażającą sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideologii tzw. ruchów lgbt. Za opowiedziało się 15 radnych, przeciw 3,wstrzymała się jedna osoba, czterej radni byli nieobecni.

W treści oświadczenia czytamy: “Jako reprezentanci Wolnego Królewskiego Miasta Przemyśla zasiadający w jego Radzie Miejskiej, mając na względzie dobro polskich i przemyskich rodzin stajemy w obronie naszej szkoły oraz systemu oświaty przed próbami narzucenia szkodliwych i demoralizujących standardów, mających negatywny wpływ na prawidłowy rozwój psychiczny dzieci i młodzieży. Nie zgadzamy się na jakiekolwiek próby ingerowania ideologii lgbt w proces wychowania i kształcenia na każdym jego etapie (…)”.

Jak głosowali radni?

Regia Civitas
1. Robert Bal – za
2. Bartłomiej Barczak – za
3. Małgorzata Gazdowicz – za
4. Dariusz Lasek – za

Prawo i Sprawiedliwość
1. Maciej Kamiński – za
2. Daniel Dryniak – za
3. Wojciech Rzeszutko – za
4. Andrzej Berestecki – za

Kukiz’15
1. Tomasz Leszczyński – za
2. Mirosław Majkowski – za
3. Monika Różycka – za
4. Monika Jaworska Żurawska – za
5. Andrzej Zapałowski – za
6. Marcin Kowalski – za

SLD
1. Bogumiła Nowak – za

Koalicja Obywatelska
1. Tomasz Schabowski – PRZECIW
2. Jerzy Krużel – PRZECIW
3. Paweł Zastrowski – PRZECIW
4. Ewa Sawicka – wstrzymujaca się od głosu

Nieobecni :
Wojciech Błachowicz i Grażyna Stojak (KO)
Janusz Zapotocki i Tomasz Kulawik (SLD)