Centrum Kulturalne w Przemyślu zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Karpackie oblicza”. Celem konkursu jest promocja twórczości fotograficznej i promocja Karpat. Ukazanie w sposób oryginalny i niepowtarzalny piękna regionu, zabytków, architektury, parków krajobrazowych, terenów naturalnych, ludzi i wydarzeń.

Do konkursu mogą być zgłoszone zdjęcia, które w sposób oczywisty nawiązują do celu Konkursu i zostały wykonane przez Uczestnika nie wcześniej niż  2 lata przed rozpoczęciem Konkursu. Zgłoszone mogą zostać zdjęcia zarówno dotychczas opublikowane jak i nieopublikowane, jednakże z wyłączeniem zdjęć zgłoszonych do innego konkursu.

Regulamin i karta zgłoszenia znajdują się na stronie organizatora www.ck.przemysl.pl/ck w zakładce Regulamin i logo.

Prace konkursowe należy dostarczyć do 15 września na adres Organizatora:

Centrum  Kulturalne  w Przemyślu, ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl

Informacji udziela Dział Organizacji Działalności Artystycznej, tel. 16 678 20 09 w. 503.

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas wernisażu wystawy pokonkursowej 5 października.