Strona główna TARNOBRZEG Lepsza ochrona przeciwpowodziowa w powiecie tarnobrzeskim 

Lepsza ochrona przeciwpowodziowa w powiecie tarnobrzeskim 

0
Reklama

Ministerstwo Infrastruktury informuje:

W ostatnich latach jednym z obszarów najbardziej narażonych na zjawiska powodziowe był region Górnej Wschodniej Wisły, obejmujący województwo podkarpackie oraz część województw małopolskiego i lubelskiego. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie prowadził na tym terenie rozbudowę istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej, m.in. w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. 2 października 2023 r. odbyła się konferencja prasowa dotycząca zakończenia realizacji zadania Łęg IV.

Reklama

— Stale poprawiamy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na styku województw podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Mieszkańcy tych terenów byli szczególnie zagrożeni powodziami ze względu na położenie w widłach Wisły i Sanu. Inwestycja oddawana do użytku w Gorzycach jest kolejnym przykładem konsekwentnych działań rządu i Wód Polskich na rzecz zmiany tego stanu — powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Zadanie Łęg IV

W maju 2021 r. roku rozpoczęto realizację robót dla zadania Łęg IV, polegającego na rozbudowie lewego i prawego wału przeciwpowodziowego w Gorzycach w powiecie tarnobrzeskim. Zakres zadania obejmował m.in. rozbudowę ok. 10 km wałów przeciwpowodziowych ujściowego odcinka rzeki Łęg, podwyższenie istniejącej korony wałów, zmianę geometrii przekroju wałów, dogęszczenie i doszczelnienie korpusu wałów i ich podłoża. Ponadto przebudowano infrastruktury przeciwpowodziową m.in. śluz wałowych, przepompowni melioracyjnej (wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową), wylotu z oczyszczalni ścieków, przepustów, przejazdów wałowych oraz przebudowano linię wysokiego i średniego napięcia.

Wykonawcą było Konsorcjum firm EKOMEL Sp. z o.o., ROBSON Sp. z o.o. oraz Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. j. Mieczysław Siemaszek, Antoni Gancarz. 31 sierpnia 2023 r. zakończono procedurę odbioru technicznego zadania. Obecnie PGW Wody Polskie są na etapie wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wartość całkowita inwestycji wynosi nieco ponad 71 mln zł. Powierzchnia chroniona to ok. 56,9 ha, a liczba osób chronionych: 13 480.

Pozostałe zakończone od 2018 roku zadania w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły

W latach 2018-2020 Wody Polskie, zakończyły trzy zadania inwestycyjne realizowane z Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW), które w znaczący sposób wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego i stalowowolskiego.

Pierwsze z nich to Wisła etap 1. Był to pierwszy, zakończony w 2018 r., kontrakt w ramach POPDOW, który obejmował rozbudowę niemal 10 km obwałowań, a całkowita wartość inwestycji wyniosła 32,2 mln zł. Zadanie poprawiło w sposób znaczący ochronę przeciwpowodziową Tarnobrzega – ok. 7 800 mieszkańców zamieszkujących obszar ok. 4 846 ha.

Kolejne dwie umowy zakończono w 2020 r. Były to zadania o łącznej wartości całkowitej blisko 120 mln zł. Pierwszym z nich była inwestycja Wisła etap 2 (ok. 16 km rozbudowy obwałowań) o wartości całkowitej 93,6 mln zł. Nastąpiło zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenu usytuowanego wzdłuż prawostronnej części doliny Wisły na terenie gmin Gorzyce (powiat tarnobrzeski) i Radomyśl nad Sanem (powiat stalowowolski). Łącznie zadanie objęło 9 750 ha, gdzie zamieszkuje ok. 18 850 mieszkańców oraz 20 miejscowości (gmina Gorzyce: Gorzyce, Wrzawy, Gołczakowice, Kawęczyn, Pasternik, Motycze Poduchowne, Motycze Szlacheckie, Zalesie Gorzyckie, Sokolniki, Trześń, Górki i Furmany, gmina Radomyśl nad Sanem: Chwałowice, Witkowice, Orzechów, Pniów, Dąbrówka Pniowska i Antoniów).

Druga umowa dotyczyła zadania San III. Jego zakres rzeczowy obejmował ok. 4,5 km rozbudowy obwałowań i łączył się z zadaniem Wisła etap 2 w miejscowości Wrzawy. Całkowita wartość inwestycji wynosiła 26,2 mln zł. Realizacja zadania zapewniła zwiększenie stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego lewostronnej doliny rzeki San (1600 osób zamieszkujących na obszarze 3000 ha).Opracowana została także dokumentacja projektowa dla kolejnego zadania: San Stalowa Wola (obejmującego ok. 18 km rozbudowy obwałowań). W ostatnich dniach Wody Polskie uzyskały decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym dla tej inwestycji. Wartość całkowita zadania wynosi ok. 150 mln zł.

Realizacja ww. zadań POPDPW pozwoliła na kompleksową poprawę infrastruktury i tym samym ochrony przeciwpowodziowej w rejonie węzła tarnobrzesko-sandomierskiego. Projekty te mają znaczenie ponadlokalne, pomimo tego że są zlokalizowane na terenach gmin: Tarnobrzeg, Gorzyce, Radomyśl nad Sanem oraz Zaleszany, czyli w województwie podkarpackim, oddziałują pozytywnie również na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

źr. PAP MediaRoom

Reklama
Poprzedni artykułW Sanoku otwarto punkt paszportowy
Następny artykułW Horyńcu Zdroju rozbudują teren uzdrowiska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!