Strona główna TURYSTYKA Koronawirus a czas pracy kierowcy

Koronawirus a czas pracy kierowcy

0
koronawirus a czas pracy kierowców
Reklama

Sytuacja, z którą przyszło się nagle zmierzyć ludziom na całym świecie, nie należy do najłatwiejszych. Panująca pandemia a w jej efekcie pojawiające się na bieżąco obostrzenia i zalecenia nie są zbyt łaskawe, zwłaszcza dla sektora gospodarki.  Wprowadzany lockdown to ogromne utrudnienie dla kierowców, gdyż z jednej strony obowiązujące ich normy czasu pracy, z drugiej zaś dezorganizacja pracy- związana chociażby z długim oczekiwaniem na przejazd przez granicę- sprawiają, iż trudno wykonywać im zadania, jeżdżąc zgodnie z przepisami prawa.

Tymczasowe odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców

Sytuacja epidemiologiczne sprawiała, iż na całym świecie konieczne było wprowadzenie pewnych zmian w systemie prawnym czy administracyjnym, dzięki którym społeczeństwo mogło nadal, w miarę normalnie funkcjonować. Część państw europejskich, działając na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 561/2006, zastosowała określone, tymczasowe odstępstwa w stosunku do kierowców, którzy wykonują krajowe oraz międzynarodowe przewozy drogowe osób i mienia, w zakresie czasu jazdy, przerw i odpoczynków kierowców. Polska także zdecydowała się na ten krok.
Odstępstwa te można było stosować najpierw od 18 marca do 16 kwietnia, po czym termin ten przedłużono i miał ponownie zastosowanie od 17 kwietnia do 31 maja 2020 r.
Odstępstwa obejmowały następujące zakresy:

Reklama
  • dzienny czas pracy prowadzenia pojazdu przez kierowcę nie może przekroczyć 11 godzin- standardowo jest to 9 godzin, a w wyjątkowych sytuacjach nie więcej niż 10 godzin, maksymalnie dwa razy w tygodniu;
  • tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin- standardowo to maksymalnie 56 godzin tygodniowo;
  • łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch ostatnich tygodni nie może przekroczyć 96 godzin- standardowo jest to maksymalnie 90 godzin;
  • po okresie prowadzenia pojazdu trwającym 5,5 godziny, kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej 45 minut- standardowo przerwa taka przysługuje po okresie prowadzenia pojazdu trwającym 4,5 godziny;
  • możliwość wykorzystania w pojeździe (posiadającym odpowiednie miejsce do spania i będącym na postoju) regularnego tygodniowego okresu odpoczynku, standardowo możliwość ta dotyczyła dziennego okresu odpoczynku i skróconego tygodniowego okresu odpoczynku.

Ponadto ze względu na wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu do 11 godzin, nie miały zastosowania odstępstwa w zakresie dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku.

Poprawne opisywanie odstępstw na dokumentach

Kierowcy korzystający z możliwości odstępstw, musieli pamiętać jednak o właściwym opisaniu każdorazowej sytuacji na odwrocie wykresówki tachografu analogowego, wydruku z tachografu cyfrowego bądź na planie pracy, najpóźniej po przybyciu na miejsce pozwalające na postój. Informacja ta zawierać powinna: numer artykułu i rozporządzenia na które powołuje się kierowca; opis i miejsce danej sytuacji; wskazanie czasu; hasło „covid-19”- będące dodatkowym umotywowaniem sytuacji wyjątkowej. Całość powinna być podpisana przez kierowcę. Na przykład gdy podczas oczekiwania na przejazd przez przejście graniczne kierowcy kończy się czas jazdy, powinien on dokonać wydruku z tachografu, po czym opisać go „rozporządzenie (WE) nr 561/2006, art. 6 ust. 1, korek na przejściu granicznym, Słubice-Frankfurt, 20 kwietnia 2020 r., godz. 18:45, brak możliwości zjazdu na parking, COVID-19”.
„W rozporządzeniu zaznaczono jednak, że z odstępstw tych można skorzystać jedynie wówczas, gdy nie zagraża to w żaden sposób bezpieczeństwu drogowemu a także gdy możliwe jest osiągnięcie przez pojazd odpowiedniego miejsca postoju.” – mówi nam Pan Sławomir z portalu rozliczkierowce.pl
Niestety z dniem 1 czerwca 2020 roku niniejsze odstępstwa w naszym kraju nie zostały przedłużone na dalszy okres, w związku z tym kierowców nadal obowiązują standardowe przepisy. Należy jednak mieć na uwadze, że sytuacja ta wygląda różnie w poszczególnych państwach członkowskich UE, dlatego przed wjazdem do danego kraju zaleca się do zapoznania z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami lub odstępstwami.

Reklama