W dniach 6- 8 czerwca w godzinach 18:00 – 22:00 rozpocznie się akcja odkomarzania. Prowadzona będzie w obszarach:

1. Ogrodów działkowych,
2. Jeziora Tarnobrzeskiego,
3. Skarpy Wiślanej,
4. Lasku Bulońskiego,
5. Parku Dzikowskiego,
6. Stawów rybnych.

Odpryskami będą  preparaty dopuszczone do obrotu decyzją Ministra Zdrowia (wydanej na podstawie ustawy o produktach biobójczych oraz dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) i ujęte w Rejestrze Produktów Biobójczych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Uwaga: Przebywanie  rozpylonej chmurze preparatów biobójczych oraz karencji dla owoców jest szkodliwe ok. 7 dni