Strona główna CIEKAWOSTKI Jazda bez karty kierowcy lub z nieważną kartą – konsekwencje i procedura...

Jazda bez karty kierowcy lub z nieważną kartą – konsekwencje i procedura sprawdzania

0
Reklama

Karta kierowcy to jeden z najważniejszych dokumentów, do którego posiadania zobligowany jest kierowca poruszający się pojazdem wyposażonym w tachograf cyfrowy, służący przede wszystkim do identyfikacji kierowcy, rejestracji czasu jazdy oraz jej przebiegu. Co jednak, gdy z przyczyn od nas niezależnych, karta ulegnie zniszczeniu, zostanie skradziona lub ją zgubimy? A co jeśli karta straci ważność? Jakie kary mogą zostać na nas nałożone? Oto kilka podstawowych informacji na ten temat.

Reklama

Jazda bez karty kierowcy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi oraz krajowymi, kierowcy zobowiązani są do posiadania oraz posługiwania się kartą kierowcy podczas wykonywania swojej pracy. Jest to oczywiście zrozumiałe i kierowcy dostosowują się do ustanowionego prawa, jednak w życiu dochodzi czasem do pewnych zdarzeń losowych, na które nie mamy wpływu lub nie robimy czegoś celowo. Co w przypadku, gdy karta ulegnie uszkodzeniu, zgubimy ją lub zostanie nam skradziona? Warto znać procedury, jak należy wtedy postępować, by uniknąć wysokich kar.

Jeśli dojdzie do uszkodzenia, zgubienia lub kradzieży karty kierowcy, należy przed rozpoczęciem przewozu wydrukować z tachografu wszystkie dane prowadzonego pojazdu, po czym na tym właśnie wydruku wypisać dane identyfikacyjne kierowcy oraz szczegółowo opisać sytuację, po czym zatwierdzić wszystko podpisem. Po zakończeniu przewozu należy postąpić podobnie, wykonując wydruk z tachografu i uzupełniając go o okresy przez niego nie ujęte takie jak: inne prace, gotowość czy odpoczynek oraz podając dane identyfikacyjne kierowcy i zatwierdzić wszytko podpisem.
Jeśli zgubiliśmy kartę, dodatkowo należy niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o wydanie nowej karty a jazdę możemy kontynuować maksymalnie przez 15 dni od daty zgubienia karty. Jeśli karta jest uszkodzona, oprócz tworzenia obowiązkowych wydruków, dodatkowo należy niezwłocznie wysłać ją listem poleconym do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych wraz z wnioskiem o jej duplikat. Ważne, by mieć przy sobie kopię złożonego wniosku. Jeśli nasza karta zostanie skradziona, musimy ten fakt zgłosić na policję, by otrzymać odpowiedni dokument, z którym możemy wykonywać swoją pracę przez 15 dni oraz który posłuży do wniosku o wydanie nowej karty. Co ważne, osobą upoważnioną do złożenia wniosku oraz uiszczenia opłaty za wydanie nowej karty jest tylko i wyłącznie kierowca i musi to zrobić w terminie 7 dni od dnia, w którym skorzystanie z karty stało się niemożliwe.


Jazda z nieważną kartą kierowcy

Analogicznie jak w przypadku jazdy bez karty kierowcy, jazda z nieważną kartą kierowcy jest zabroniona. Karta kierowcy wydawana jest na okres maksymalnie 5 lat, jednocześnie nie dłuższy niż okres ważności prawa jazdy danego kierowcy. Gdy zbliża się koniec ważności karty, należy do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych złożyć odpowiedni wniosek o jej przedłużenie. Należy to zrobić nie później niż 15 dni kalendarzowych przed upływem ważności karty ale również i nie wcześniej niż 60 dni kalendarzowych przed końcem ważności karty.

Kontrola przestrzegania przepisów oraz grożące sankcje

Organem upoważnionym do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przepisów czasu pracy kierowcy jest Inspekcja Transportu Drogowego. Podczas każdorazowej inspekcji dochodzi do sprawdzenia karty kierowcy, wykresówek, wydruków z tachografu, zapisów odręcznych oraz innych dokumentów. Kontroli podlega okres maksymalnie 28 dni wstecz.
Za nieuzasadnioną jazdę bez karty lub jazdę z kartą nieważną grożą wysokie kary finansowe, nakładane nie tylko na kierowcę, ale również na właściciela firmy lub osobę zarządzającą transportem. I tak, za jazdę z nieważną kartą kierowcy, nie rejestrując aktywności, prędkości pojazdu, przebytej drogi a także używając cudzą kartę kierowca może otrzymać mandat karty w wysokości od 500 zł do 2000 zł. Dodatkowa kara to brak obowiązkowych wydruków z tachografu- 200 zł za każdy brakujący wydruk oraz 100 zł za nieprawidłowe ich opisanie. Właściciel firmy za wykonywanie przez kierowcę pracy bez ważnej karty kierowcy może zostać ukarany mandatem w wysokości 2000 zł, zaś osoba zarządzająca transportem karę 500 zł.

Poprzedni artykułKupowała spirytus i sama robiła alkohol na sprzedaż
Następny artykułMuzeum Dobranocek w Rzeszowie