Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w sposób ciągły prowadzi nabór do służby. W 2019 roku, planowane jest przyjęcie 120 młodych adeptów.

Każdy kandydat musi przejść dwuetapowe postępowanie kwalifikacyjne.

  • I etap  to formalności związane z osobistym złożeniem wymaganych dokumentów i zaświadczeń, wstępną rozmową kwalifikacyjna, badaniami psychologicznymi i badaniami psychofizjologicznymi,
  • II etap obejmuje egzamin w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej ( w Lubaniu, Koszalinie lub Kętrzynie) , składający się z testu pisemnego z wiedzy ogólnej, ze znajomości języka obcego, sprawności fizycznej oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

O pracę w straży granicznej mogą starać się osoby, jeśli:

– nie ukończyłas/łeś 35 roku życia,

– posiadasz wyłącznie obywatelstwo polskie,

– masz nieposzlakowaną opinię,

– jesteś osobą niekaraną za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

– korzystasz w pełni z praw publicznych,

– posiadasz co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

– posiadasz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w uzbrojonej formacji,

– dajesz rękojmię zachowania tajemnicy służbowej,

– jesteś osobą komunikatywną, kreatywną w działaniu, zdyscyplinowaną oraz zainteresowaną stabilnymi warunkami pracy i szansą zawodowego rozwoju.