Znak Solidarności został odkryty podczas remontu jednej z cel Zakładu Karnego w Łupkowie. Malowidło jest w bardzo dobrym stanie, mimo że powstało w 1982 roku.

W Zakładzie Karnym w Łupkowie przebywało wówczas kilkuset internowanych działaczy Solidarności z całej Polski. Jak w celi udało się wykonać zakazane przez władze malowidło nie wiadomo, ale dzięki relacjom świadków udało się poznać jego twórcę, którym prawdopodobnie był Stanisław Simoni – przewodniczący Zakładowej Komisji Solidarności z Cieszyna. Autor wyjechał do Australii i tam zmarł. Jego praca jest dziś cenną pamiątką po stanie wojennym, dlatego postanowiono ją zabezpieczyć, bo dłużej w celi nie może zostać.

Prace powierzono konserwatorom zabytków. Tynk na którym jest napis został nasączony specjalnymi substancjami utwardzającymi, tak aby nie rozpadł się podczas ściągania. Prace w całości są finansowane przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, bo znak Solidarności trafi właśnie do tej instytucji. Ma być niezwykłą pamiątką prezentowaną na jednej z ekspozycji poświęconych stanowi wojennemu.
Pracę konserwatorów wizytowali dyrektor Oddziału IPN Oddział w Rzeszowie dr Dariusz Iwaneczko i dr Piotr Szopa oraz dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie płk Adam Zarzyczny i zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Łupkowie mjr Janusz Wańcowiat.

źr. IPN Rzeszów