Myśliwi z koła łowieckiego “Ryś” w Starzawie gm. Stubno uratowali znajdujące się na rzece dziki, pod którymi załamał się lód.

Zwierzęta wpadły do rzeki Wisznia próbując przedostać się przez nią. Lód załamał się pod czterema osobnikami i te zostały uwięzione w kanale rzecznym, należącym do jednego z gospodarstw rolnych.

Myśliwi z koła łowieckiego “Ryś” pomogli dzikom. Dwóch mężczyzn kuło lód, by umożliwić wyjście tonącym zwierzętom. Akcji ratunkowej przewodził łowczy okręgowy Tomasz Makarowski.

źr. Internet, Koło Łowieckie “Ryś”