Strona główna RZESZÓW Rzeszów: Złożono wniosek dla ostatniego odcinka S19 do Sokołowa

Rzeszów: Złożono wniosek dla ostatniego odcinka S19 do Sokołowa

0
Reklama

Do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego złożony został wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla ostatniego odcinka drogi ekspresowej  S19 na północ od Rzeszowa, tj. od węzła Kamień do węzła Sokołów Małopolski Północ. Uzyskanie decyzji ZRID umożliwi Wykonawcy rozpoczęcie robót budowlanych, których zakończenie planowane jest w kwietniu 2022 r.

Wniosek w terminie

Reklama

Umowa z Wykonawcą została podpisana 21 grudnia 2018 r. Obejmuje ona m.in. Kamień Milowy, który dotyczył złożenia przez Wykonawcę w imieniu GDDKiA wniosku o wydanie decyzji ZRID w terminie 10 miesięcy od daty podpisania Umowy, czyli do 21 października 2019 r. Oznacza to więc, że Wykonawca zrealizował w terminie umowne zapisy dotyczące realizacji tego Kamienia Milowego.

Opis inwestycji

Odcinek S19 od węzła Kamień do węzła Sokołów Małopolski Północ zlokalizowany jest w powiecie rzeszowskim, na terenie miasta i gminy Sokołów Małopolski oraz gminy Kamień. Dostępność drogi dla użytkowników będzie zapewniona poprzez węzły drogowe Kamień i Sokołów Małopolski Północ, natomiast ruch lokalny będzie się odbywał za pomocą dodatkowych jezdni obsługujących przyległe tereny oraz bezkolizyjnych przejazdów drogowych (bez połączenia z drogą ekspresową).

Zakres robót

Inwestycja swym zakresem obejmuje budowę m.in.:

– dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości ok. 8 km,

– węzłów drogowych Kamień Sokołów Małopolski Północ,

– Miejsc Obsługi Podróżnych Górno Wschód i Górno Zachód (oba klasy I),

– Obwodu Utrzymania Drogowego na terenie węzła Sokołów Małopolski Północ,

– 10 obiektów inżynierskich (6  obiektów  nad drogą  ekspresową – wiadukty w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową, 1 przejście górne dla średnich zwierząt, 1 przejście dolne dla średnich zwierząt, 2 przepusty do celów ekologicznych),

– dodatkowe jezdnie do obsługi ruchu lokalnego,

– infrastruktury służącej ochronie środowiska (ekrany akustyczne, ekrany chroniące nietoperze, siatki wygradzające, urządzenia podczyszczające wody opadowe).

Realizacja S19 na Podkarpaciu

W Polsce szlak Via Carpatia będzie miał długość ponad 700 km i przebiegał będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Na Podkarpaciu S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Stan jej realizacji przedstawia się następująco:

30,2 km – oddane do ruchu od węzła Sokołów Małopolski do węzła Rzeszów Południe,

54,2 km – 6 odcinków w realizacji w systemie „Projektuj i buduj” (na jednym odcinku rozpoczęto już roboty budowlane, a na pięciu zakończono etap projektowania i złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID),

85,2 km – 5 odcinków w przygotowaniu (w trakcie przetargu lub na etapie opracowywania koncepcji programowej)

Reklama