Strona główna RZESZÓW Rzeszów: 11 uczelni z Podkarpacia z dofinansowaniem

Rzeszów: 11 uczelni z Podkarpacia z dofinansowaniem

0
Reklama

11 podkarpackich uczelni podpisało umowy na dofinansowanie realizowanych przez nie projektów. W sumie otrzymają z budżetu województwa 1,5 mln złotych. Szkoły wyższe przeznaczą te pieniądze głównie na zakup nowoczesnej aparatury do laboratoriów i pracowni, ale także m.in. na samolot szkoleniowy czy wyposażenie pokoju przesłuchań.


Dotację otrzymały: Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Zamiejscowy KUL w Stalowej Woli, PWSW w Przemyślu, PWSZ w Tarnobrzegu, PWST-E w Jarosławiu, PWSZ w Sanoku, PSW w Jaśle, PWSZ w Krośnie, WSPiA w Rzeszowie i WSIiZ w Rzeszowie.
Umowy z uczelniami podpisał członek zarządu Piotr Pilch, który podkreślił, że przyznana w tym roku kwota dofinansowania dla uczelni jest wyższa. Pogratulował również uczelniom dobrze napisanych projektów oraz życzył realizacji planów.

Jestem przekonany, że te pieniądze będą dobrze spożytkowane i będą służyć przede wszystkim naszej młodzieży, bo przecież na naszych uczelniach kształcą się głównie mieszkańcy woj. podkarpackiego. Tak więc wspierając państwa działalność, wspieramy naszą młodzież – mówił Piotr Pilch, zwracając się do przedstawicieli władz uczelni.

Elżbieta Cipora, rektor PWSZ w Sanoku, dziękując w imieniu wszystkich przedstawicieli uczelni powiedziała:

Reklama

Ta dotacja, którą otrzymujemy, pozwala na rozbudowę naszej infrastruktury dydaktycznej, służącej studentom, ale również infrastruktury naukowej, bo również raczkujemy naukowo – mówiła rektor E. Cipora, dziękując za cykliczne wsparcie i zapewniając, że dotacja z budżetu województwa jest nawet pomnażana.

Samorząd Województwa Podkarpackiego wspiera uczelnie od kilkunastu lat. Łączna wartość dotacji z budżetu województwa w latach 2004 – 2017 to prawie 19,5 mln zł.
Projekty, na które uczelnie otrzymały dotacje:

Politechnika Rzeszowska, dotacja 350 000 zł

Unowocześnienie bazy dydaktyczno – naukowej Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. Zakup samolotu szkoleniowego.

Uniwersytet Rzeszowski, dotacja 200 000zł

Zakup aparatury dla Laboratorium Spektroskopii Materiałów i Laboratorium Nanopreparatyki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego,

Katolicki Uniwersytet Lubelski – Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie
w Stalowej Woli, dotacja 145 000 zł.

Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy absolwentów kierunku inżynierii materiałowej WZPiNoS KUL w Stalowej Woli poprzez nabycie kompetencji i umiejętności z zakresu badań właściwości biologicznych i innowacyjnych biomateriałów używanych w przemyśle i medycynie,

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, dotacja 130 000 zł.

Wyposażenie pracowni umożliwiające kształcenie praktyczne na kierunku Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych – studia I i II stopnia.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego
w Tarnobrzegu, dotacja 100 000 zł.

Poprawa jakości kształcenia na praktycznych kierunkach studiów w PWSZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu,

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa in. Stanisława Pigonia w Krośnie, dotacja 100 000 zł.

Wyposażenie laboratorium napędów elektrycznych i hybrydowych

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, dotacja 145 000 zł.

Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Centrum Modelowania i Symulacji Komputerowych przy Instytucie Sztuk Projektowych PWSW w Przemyślu,

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, dotacja 50 000 zł.

Utworzenie symulacyjnego pokoju przesłuchań do prowadzenia zajęć z kryminologii i kryminalistyki,

Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle, dotacja 80 000 zł

Powstanie pracowni do nowoczesnych technik diagnozowania pojazdów samochodowych,

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie, dotacja 100 000 zł

Stworzenie i wyposażenie Laboratorium CYBER CRIME w ramach Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej,

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, dotacja 100 000 zł

Zakup wyposażenia do laboratoriów na kierunkach studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym – KOSMETOLOGIA i kierunku FIZJOTERPIA oraz kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym GRAFIKA KOMPUTEROWA i PRODUKCJA MULTIMEDIALNA

Reklama
Poprzedni artykułIMGW ostrzega! Dziś znów mokro i burzowo
Następny artykułMinister rolnictwa zezwolił na stosowanie groźnych pestycydów