Strona główna WIADOMOŚCI Restrukturyzacja PBS: Ministerstwo przekaże środki dla samorządów

Restrukturyzacja PBS: Ministerstwo przekaże środki dla samorządów

0
Reklama

Podkarpackie samorządy, które straciły pieniądze z powodu przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, otrzymały wczoraj 76 milionów złotych w ramach subwencji oświatowej  i równoważącej.


W związku z podjętą 15 stycznia 2020 r. decyzją o wszczęciu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny przymusowej restrukturyzacji wobec Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku Ministerstwo Finansów informuje, że decyzja ta została podjęta na podstawie obowiązujących przepisów.
Miała na celu:

  1. zabezpieczenie przed utratą znaczących środków zgromadzonych w banku przez osoby prywatne, przedsiębiorstwa oraz inne podmioty (w tym jednostki samorządu terytorialnego),
  2. uchronienie banku przed upadłością

Według Ministerstwa brak decyzji o przymusowej restrukturyzacji doprowadziłby do wielokrotnego zwiększenia utraty środków. Natomiast jednostki samorządu terytorialnego bez decyzji o przymusowej restrukturyzacji, utraciłyby wszystkie zgromadzone środki finansowe. Dzięki właściwym działaniom organów państwowych nie doszło do takiej sytuacji.W związku z umorzeniem części środków finansowych należących do jednostek samorządu terytorialnego Ministerstwo Finansów poinformowało, że podjęto działania umożliwiające niezakłócone realizowanie wszystkich działań samorządów:

Reklama
  1. Ministerstwo Finansów wypłaci 23 stycznia jednostkom samorządu terytorialnego subwencję oświatową i równoważącą w kwocie niemal 76 mln zł, z których opłacane są przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem szkół – w tym wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli.
  2. Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawi samorządom ofertę zwrotnych mechanizmów finansowych na preferencyjnych warunkach, które zapewnią płynność finansową.
  3. Ministerstwo Finansów pracuje nad możliwością wypłaty kolejnej raty subwencji w przyspieszonych terminach zapewniając tym samym pełne bezpieczeństwo funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.
  4. Wojewoda Podkarpacki zapewni płynność realizacji programu 500 plus.

Wojewoda Podkarpacki jest w stałym kontakcie z przedstawicielami podkarpackich samorządów udzielając wszelkich informacji oraz wsparcia organizacyjnego.
Na przymusowej restrukturyzacji Banku straciły również instytucje niezależne takie jak Podkarpacki Związek Piłki Nożnej. Utracił on ponad 1/3 swoich środków budżetowych, w związku z tym ograniczając wydatki odwołał już piłkarką galę „Podkarpacka Nike 2019”.

Reklama