W nocy doszło do zdarzenia drogowego w centrum Przeworska. W jego wyniku zniszczeniu uległ 50-letni symbol miasta- przeworskie słonie.

Dzisiaj w nocy ok. godz. 3.00 przeworskie słonie – symbol miasta – ucierpiały w wyniku zdarzenia drogowego. Podjęte zostały odpowiednie działania, mające na celu jak najszybsze przywrócenie słoni na ich miejsce, aby dalej mogły cieszyć oko mieszkańców i przejeżdżających przez Przeworsk.

Urząd Miasta potwierdza, że w obrębie tego skrzyżowania działa miejski monitoring i sprawca zdarzenia jest znany. Jak informują urzędnicy na portalu społecznościowym: trzeba się cieszyć, że o tej porze i w tym miejscu nie było przechodniów…

Dwa lata temu przeworskie słonie przeszły gruntowną renowację O czym pisaliśmy tutaj.

źr. UM Przeworsk