Strona główna WIADOMOŚCI Przetarg na dzierżawę MOP przy podkarpackiej A4

Przetarg na dzierżawę MOP przy podkarpackiej A4

0
Reklama

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na dzierżawę sześciu Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) przy podkarpackim odcinku autostrady A4. Termin składania ofert mija 15 lipca br.

Przetarg dotyczy dzierżawy następujących nieruchomości zlokalizowanych w ciągu autostrady A4:

Reklama
  1. MOP Paszczyna Południe kat. II zlokalizowany w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Dębica Wschód – węzeł Rzeszów Zachód km 541+164 przy jezdni południowej;
  2. MOP Łukawiec kat. II zlokalizowany w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Rzeszów Wschód – węzeł Jarosław Zachód, km 588+429 przy jezdni północnej;
  3. MOP Cieszacin kat. II zlokalizowany w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Jarosław Zachód – węzeł Przemyśl, km 627+775 przy jezdni południowej;
  4. MOP Pawłosiów kat. III zlokalizowany w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Jarosław Zachód – węzeł Przemyśl, km 627+775 przy jezdni północnej;
  5. MOP Chotyniec kat. II zlokalizowany w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Przemyśl – węzeł Korczowa, km 662+200 przy jezdni północnej;
  6. MOP Hruszowice kat. III zlokalizowany w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Przemyśl – węzeł Korczowa, km 662+263 przy jezdni południowej;

Ogłoszenie o przetargu: https://www.gddkia.gov.pl/pl/3581/Aktualne

GDDKiA już kilkakrotnie ogłaszała przetargi na dzierżawę MOP-ów przy A4, sukcesywnie uatrakcyjniając ofertę. W ogłoszonym dzisiaj przetargu także wprowadziliśmy zmiany w tym m.in.: wydłużając czas budowy obiektu stacji paliw o 6 miesięcy (obecnie czas realizacji wynosi do 24 miesięcy od dnia przejęcia nieruchomości) czy wprowadzając korzystniejszy system naliczania czynszu od przychodu (czynsz zostanie naliczany od chwili osiągnięcia przez Dzierżawcę przychodu od sprzedaży paliw 10 000 000,00 PLN w danym roku kalendarzowym).

Celem postępowania jest wybór podmiotu lub podmiotów, które wydzierżawią nieruchomości zlokalizowane przy autostradzie A4 w celu wybudowania, przebudowania, rozbudowy i prowadzenia działalności związanej z obsługą ruchu w formie Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP).

Obowiązkiem Dzierżawcy będzie zagospodarowanie terenu dzierżawionej nieruchomości do wymogów przewidzianych dla MOP i jego utrzymania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Obligatoryjnym Programem Funkcjonalnym opracowanym przez Wydzierżawiającego. Dzierżawca prowadząc działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem MOP będzie uprawniony do uzyskiwania z tego tytułu przychodów.

Dzierżawca będzie zobowiązany do zapłaty, na rzecz GDDKiA Oddział w Rzeszowie, czynszu dzierżawnego w stałej kwocie oraz czynszu od przychodu uzyskanego z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na MOP.

Umowa dzierżawy zawierana będzie na okres 20 lat na warunkach opisanych w umowie dzierżawy na poszczególne obiekty. Możliwe będzie przedłużenie trwania okresu dzierżawy o dodatkowe 10 lat.

Aktualnie kierowcy podróżujący podkarpackim odcinkiem autostrady A4 mogą korzystać z ośmiu par MOP-ów (Jastrząbka/Jawornik, Paszczyna Płn./Paszczyna Płd., Bratkowice/Dąbry, Łukawiec/Palikówka, Budy/Młyniska, Pawłosiów/Cieszacin, Zamiechów/Kaszyce, Chotyniec/Hruszowice). W większości są to MOP-y I kat. W stację paliw wraz z częścią gastronomiczną wyposażony jest otwarty w listopadzie ubiegłego roku MOP Palikówka zlokalizowany na wschód od Rzeszowa (kierunek Korczowa, południowa jezdnia A4). Dzierżawcą jest PKN Orlen, który będzie budował stację paliw także na MOP Paszczyna Północ. Aktualnie PKN Orlen prowadzi tam prace projektowe. Roboty budowlane rozpoczną się w III kwartale br. po zakończeniu etapu projektowania i uzyskaniu wszelkich zezwoleń. Rozpoczęcie działalności planowane jest na początek 2020 r.

źr. GDDKiA

Reklama
Poprzedni artykułRzeszów: Wyburzą pomnik w centrum. Wiemy co powstanie
Następny artykułŁańcut: Szkoła Podstawowa nr 2 otwiera oddziały sportowe