Strona główna PRZEMYŚL Medyka: Zabezpieczono 92 kg nielegalnych środków ochrony roślin

Medyka: Zabezpieczono 92 kg nielegalnych środków ochrony roślin

0
Reklama

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej (KAS) udaremnili przemyt blisko 92 kg środków ochrony roślin podczas kontroli pojazdów na przejściu granicznym w Medyce. Kontrabanda o rynkowej wartości 36 tys. złotych ukryta była w autokarze.

Do udaremnienia próby przemytu pestycydów doszło na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce. Funkcjonariusze Służby Celno–Skarbowej skierowali do szczegółowej kontroli autokar jadący z Ukrainy do Szczecina.

Podczas rewizji pojazdu funkcjonariusze wykryli, że w różnych skrytkach autokaru znajdują się niezgłoszone do kontroli środki ochrony roślin. Było to 366 opakowań o łącznej masie blisko 92 kg.

Reklama

Do przemytu przyznał się kierowca autokaru, 35- letni obywatel Ukrainy, przeciwko któremu wszczęte zostało postępowanie karne skarbowe. Na poczet kary grożącej kierowcy, zabezpieczona zostało kwota 8 tys. złotych.

Od początku tego roku, podczas kontroli na polsko-ukraińskich przejściach granicznych na Podkarpaciu, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej udaremnili wprowadzenie do nielegalnego obrotu ponad 260 kg pestycydów niewiadomego pochodzenia.

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że na przewóz tego typu towaru niezbędne jest zezwolenie ministra właściwego do spraw rolnictwa. Wprowadzenie do obrotu nierejestrowanych i niedopuszczonych środków ochrony roślin może spowodować poważne zagrożenie dla środowiska, a w konsekwencji dla życia i zdrowia ludzi. Nielegalne środki ochrony roślin to także straty dla budżetu państwa z tytułu niezapłaconych należności celno-skarbowych. Dzięki wzmożonym kontrolom na granicy wschodniej Polski oraz w portach morskich  tylko w 2018 roku udało się wyeliminować 21 ton takich środków.

Reklama